نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

اخبار معاونت

[ آرشیو خبر ]

همزمان با سفر هیأت دولت به استان مرکزی؛ دانشگاه پیام‌نور کمیجان افتتاح شد

همزمان با سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان مرکزی ساختمان اداری و آموزشی دانشگاه پیام نور کمیجان با حضور معاون رئیس جمهور در شهرستان کمیجان افتتاح شد.
18:40 95/08/03

حساس سازی جامعه به مسائل زنان و خانواده مهمترین دستاورد دولت است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: حساس سازی و همراهی جامعه در مسائل حوزه زنان و خانواده، مهمترین دستاورد دولت است.
15:31 95/08/03

بازدید معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در شهر اراک بازدید کرد.
9:32 95/08/03

کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی در برنامه ششم هدفگذاری شده است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت:کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی در راهبردهای اجرایی پنج ساله برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده است.
9:22 95/08/03