نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

اخبار معاونت

یادداشت معصومه ابتکار

نفرت پراکنی و اسب های زین کرده 
13:15 97/07/02

تصویب اعطای وام اشتغال پایدار و فراگیر جهت راه اندازی بنگاه اقتصادی

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از تصویب اعطای وام اشتغال پایدار و فراگیر برای راه اندازی بنگاه اقتصادی خبر داد.
13:34 97/07/01

ابتکار زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در اسلامشهر را نواخت

 زنگ آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس در اسلامشهر با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به صدا در آمد.
12:36 97/07/01

امیدواریم شورای نگهبان لایحه حمایت از کودکان را زودتر تصویب کند

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس تصویب شده و امید است که شورای نگهبان نیز زودتر آن را تصویب کند .
9:53 97/07/01