نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

اخبار معاونت

ارسال سه مورد شکایت مولاوردی به مراجع قضائی

روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از شکایت و پیگرد قانونی این معاونت از معاون شورای فرهنگی و اجتماعی زنان مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور و خبرگزاری فارس خبر داد.
11:19 95/09/15

هیات بازرسی عهده دار تایید انتخابات شورای زنان

در مورد رد یا تایید انتخابات ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان، تابع نظر هیات بازرسی هستیم.
14:12 95/09/14

مولاوردی:نیازمند تلاش های جدی برای افزایش نشاط در جوانان هستیم

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: زمینه ارتقاء سطح شادی در میان مردم باید مورد توجه قرار گیرد و نیازمند تلاش برای افزایش موج نشاط و شادی به ویژه در میان قشر جوان جامعه هستیم.
13:30 95/09/13

توضیح مولاوردی به برخی مدعیان مسلمانی

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به برخی مدعیان مسلمانی در صفحه شخصی اینستاگرام خود پاسخ داد.
15:41 95/09/11