نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

اخبار معاونت

تحکیم امنیت ملی کشور در گرو توانمندسازی زنان روستایی است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دوازدهم گفت: سیاست ما توانمندسازی، ارتقای مهارت، کارآفرینی، ایجاد کسب و کار جدید و افزایش درآمد زنان روستایی و عشایری است که تحکیم امنیت ملی کشور را در پی دارد.
16:08 97/07/23

تصویب لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» مطالبه جامعه است

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تصویب لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» مطالبه جامعه است.
10:53 97/07/22

تنهایی بحران اخیر جامعه جهانی

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بیان کرد: طبق مطالعه بر روی 55 هزار تن در جهان مشخص شده که بحران دوره معاصر تنهایی است و برخی کشورهای اروپایی وزیر «تنهایی» تعیین کرده است.
19:09 97/07/21

فعالیت مراکز مداخله در بحران به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: فعالیت مراکز مداخله در بحران کاهش آسیب‌های اجتماعی را سرعت می دهد.
17:01 97/07/21