نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

اخبار معاونت

همکاری با مجلس برای تغییر حداقل سن قانونی ازدواج دختران

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از همکاری با مجلس برای تغییر حداقل سن قانونی ازدواج دختران خبر داد.
14:22 95/12/03

استقبال معاون رئیس جمهوری از حضور زنان در مسئولیت های قضایی

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: انتخاب یک زن به عنوان سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان یک اتفاق مبارک است اما امیدواریم به همین یک مورد محدود نشود.
13:45 95/12/03

آخرین وضعیت سند راهبردی معاونت زنان و خانواده

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت:  سند راهبردی معاونت زنان و خانواده بر اساس چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین شده ولی هنوز نهایی نشده است.
13:20 95/12/03

معاون رئیس جمهور به تماشای تئاتر خانه ای در انتهای خیابان بهار نشست.

تئاتر«خانه ای در انتهای خیابان بهار» به آسیب ها و مشکلات این روزهای زنان و دختران جامعه می پردازد.
9:29 95/12/03