نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

آرشیو اخبار زنان


وضعیت "بقای اکوسیستم" در شرایط خوبی قرار ندارد/ ارتقای رتبه عملکرد محیط زیستی ایران محصول تلاش دولت یازدهم

وضعیت "بقای اکوسیستم" در شرایط خوبی قرار ندارد/ ارتقای رتبه عملکرد محیط زیستی ایران محصول تلاش دولت یازدهم

بر اساس گزارش شاخص عملکرد محیط زیست کشورهای جهان، با وجود تغییرات انجام شده در شاخص ها، رتبه ایران در سال 2018 ، 80 و با امتیاز 58.16 از بین 180 کشور است که نسبت به سال 2016 با رتبه 105 و امتیاز 66.32 تغییر مثبتی را نشان می دهد.

11:26 96/12/02