نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

آرشیو مجلات


مجله حریم امام - ویژه بررسی موضوع طلاق

مجله حریم امام - ویژه بررسی موضوع طلاق

نسخه کامل مجله را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید: /uploads/images/gallery/publishers/images.pdf

17:23 97/05/23
گزارش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در اقتصاد مقاومتی

گزارش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در اقتصاد مقاومتی

متن کامل کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید: /uploads/images/gallery/publishers/eghtesad moghavemati.pdf

13:20 97/05/22
تکاپویی برای عدالت جنسیتی- گزارش اجمالی عملکرد معاونت امور زنان و خانواده

تکاپویی برای عدالت جنسیتی- گزارش اجمالی عملکرد معاونت امور زنان و خانواده

متن کامل کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید: /uploads/images/gallery/publishers/edalat-e jensiati.pdf

11:43 97/05/22
تک نگاشت 9- تعمیق باورهای دینی

تک نگاشت 9- تعمیق باورهای دینی

متن کامل کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید: /uploads/images/gallery/publishers/تعمیق باورها.pdf

11:00 97/05/22