نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

اینفوگرافی

اینفوگرافی / میزان حضور زنان در مجلس کشورهای مختلف

اینفوگرافی / میزان حضور زنان در مجلس کشورهای مختلف

حضور زنان در عرصه سیاست، حوزه‌های مختلفی را شامل می‌شود که تصاحب کرسی‌های مجلس، یکی از آنهاست. این اینفوگرافی نشان می‌دهد که در ۱۵ کشور، بانوان سیاستمدار چه میزان در مجلس این کشورها حضور دارند. گرافیک

اینفوگرافی / وضعیت ازدواج ایرانی‌ها در سال 1396

اینفوگرافی / وضعیت ازدواج ایرانی‌ها در سال 1396

در سال ۱۳۹۶ در کشور ۶۰۵ هزار و ۳۹۵ ازدواج رخ داده که در ۳۸۱۲ مورد نام زوجین همزمان علی و فاطمه و در ۲۸۱۸ مورد نام آنها علی و زهرا بوده است. طبق آمار ثبت احوال، میانگین سن ازدواج بار اول مردان در سال گ