نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

در دولت تصویب شد؛ آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 101معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده از تصویب آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 101 برنامه ششم توسعه کشور در هیات دولت خبر داد.

ایجاد شده در تاریخ: دوشنبه 29 بهمن 1397 - 16:46
آخرین ویرایش:ﺳﻪشنبه 30 بهمن 1397 - 10:03

دکتر اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده در خصوص این مصوبه به پایگاه اطلاع رسانی این معاونت گفت: آیین نامه اجرایی که دیروز به تصویب رسید در مورد  تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه کشوراست که بر اساس آن معاونت امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به تهیه آیین نامه اجرایی ماده 101 درخصوص عدالت جنسیتی و نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف دستگاههای اجرایی برای ارتقاء آن است.

نژادی تاکید کرد در این آیین نامه تاکید شده به منظور سنجش میزان تاثیر طرح ها و برنامه‌های دستگاههای اجرایی در ارتقای شاخص‌های عدالت جنسیتی و همچنین تقویت نظام سیاستگذاری ، تصمیم سازی و برنامه‌ریزی کلان حوزه زنان و خانواده، معاونت موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ آیین¬نامه نسبت به ایجاد سامانه ارزیابی و رصد وضعیت زنان و خانواده و پایش مستمر شاخص های عدالت جنسیتی اقدام نماید.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی این معاونت تصریح کرد: که بر اساس تبصره ماده 2 این آیین نامه کلیه دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به گردآوری ، بارگذاری و به¬روزرسانی داده‌های آماری و اطلاعات مرتبط با برنامه ها و شاخص‌های مصوب ستاد در سامانه موضوع ماده (2) این آیین¬نامه با هماهنگی معاونت اقدام نمایند.

وی همچنین در مورد ماده 3 این آیین نامه اجرایی افزود: کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، ضمن بررسی وضعیت موجود ساختار و تشکیلات امور زنان و خانواده در دستگاه متبوع، نسبت به تدوین طرح بازآرایی ساختار امور زنان و خانواده متناسب با شرح وظایف سازمانی و از محل پست های بلاتصدی خود اقدام نموده و طرح نهایی را به سازمان اداری استخدامی کشور ارایه نمایند.

دکتر اطهره نژادی در خصوص تبصره ماده 3 نیز گفت: معاونت مسئولیت نظارت و کنترل بر اجرای این ماده در طول اجرای برنامه ششم توسعه کشور را برعهده دارد و موظف است ضمن دریافت گزارش¬های دوره¬ای از دستگاههای اجرایی و ارزیابی عملکرد آنها ، نتایج را به هیئت وزیران ارایه نماید.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده در خصوص مواد 4 و 5 آیین نامه مذکور گفت:  به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه و تضمین مشارکت کامل و موثر زنان در سطوح تصمیم گیری سازمانی، معاونت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به طراحی و تدوین دوره های آموزشی ارتقای دانش مدیریتی زنان جهت اجرا در دستگاههای اجرایی اقدام نماید.

همچنین جهت اعمال رویکرد مبتنی بر عدالت جنسیتی در سیاستها و برنامه ها و تحقق ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه کشور، بالاترین مقام دستگاه دستگاههای اجرایی، مسئول پیگیری و اجرای مفاد این آیین نامه در سطح دستگاه اجرایی ذی ربط و ارائه گزارش های لازم در چارچوب سامانه موضوع ماده (2) این آیین نامه به معاونت می باشند.

نژادی تاکید کرد معاونت موظف به رصد و پیگیری اجرای مفاد این آیین نامه بوده و باید بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه موضوع ماده (2) این آیین¬نامه، گزارش تحلیلی وضعیت زنان و خانواده را در مقاطع شش ماهه تهیه و به هیئت وزیران، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی ربط ارائه نماید.

 

 

دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha