نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

چرا برخی به اسم دین مخالف اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان هستند؟