نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

چرا قدرت همیشه در میان مردان توزیع می‌شود؟

ایجاد شده در تاریخ: شنبه 12 مرداد 1398 - 15:48


استاد دانشگاه تهران گفت: علت حضور کمرنگ زنان در جایی که قدرت وجود دارد تاریخی است که پشت توزیع قدرت در جامعه ما وجود دارد و همیشه قدرت در میان مردان توزیع می‌شد و این قاعده با فتوا امام خمینی (ره) شکسته شد، اما این به معنا نیست که جامعه تسلیم آن شود.

  الهه کولایی در جلسه‌ای تحت عنوان جایگاه زنان در مطبوعات در موسسه «کرانه حضور» اظهار کرد: از زمانی که تهاترها و تلاش ایرانیان برای دستیابی به حقوق خود آغاز شد، زنان نیز وارد عرصه‌های‌ اجتماعی شدند و از صدر انقلاب مشروطه نیز علی‌رغم محدودیت‌هایی که زنان با آن مواجه بودند شاهد هستیم که در جریان تنباکو و حتی از درون حرم‌سراها شاهد تاثیرگذاری حضور زنان در عرصه‌های سیاست بوده‌ایم.  

وی افزود: مسئله زنان در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر مانند یکی از مهمترین مسائل اجتماعی بوده که در برخی مواقع وجه سیاسی و در دیگر مواقع وجه فرهنگی آن برجسته بوده است، بعد از جنگ جهانی اول و دوم و حتی قبل از آن به دلیل تحولاتی که در جامعه اروپایی رخ داده بود، توانایی‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته می‌شد.   عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب بیان کرد: در کشور ما اهمیت موضوع از این جهت مورد توجه است که جوامعی که با مدرنیته، نو شدگی و تغییر در زندگی انسان به صورت مادی و معنوی روبه رو می‌شوند، این سوال برای آنان ایجاد می‌شود که چرا میان کشورهای غربی و شرقی شکاف ایجاد شده و جوامع شرقی، اسلامی و یا به تعبیری ایرانی چگونه باید این شکاف را پر کنند و وضعیت خود را به وضعیت قابل قبول تبدیل کند؟   این نماینده مجلس ششم خاطرنشان کرد: زمانی که در عصر جهانی شدن از مطبوعات و رسانه صحبت می‌کنیم، سهم زنان، نقش، تاثیر و تاثیرپذیری آنان در همه جوامع از جمله در جوامع اسلامی و کشور ما بسیار اهمیت پیدا می‌کند تا آنجایی که تحولاتی که در یک صد سال گذشته گذشته در کور ما برای حاکم شدن مردم به سرنوشت خود یعنی برای تحقق حقوق آزادی‌های اسلامی در کشور، زنان نیز تلاش‌های خود را داشته‌اند و ما این تلاش‌ها را از طریق چاپ و انتشار فعالیت‌های زنان مشروطه، پسا مشروطه و پهلوی اول و دوم شاهد هستیم. 

 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران عنوان کرد: زنان ایرانی از هر امکانی که ایجاد می‌شود هرچند محدود، تلاش می‌کنند به بیان خواسته‌ها و مطالبات خود از طریق انتشار مطبوعاتی همچون شکوفه و دانش بپردازند و تلاش پیشگامان این عرصه همچون خانم دولت آبادی برای این است که مطالبات زنان را بیان کنند و به افزایش آگاهی زنان به حقوق خود کمک کنند.  

کولایی تصریح کرد: در دوره‌های مختلف و در قبل و بعد از انقلاب ما شاهد این موضوع هستیم که به تبع باز شدن فضای سیاسی و ایجاد شرایط مناسب برای بیان مطالبات مردم، یعنی ایجاد شرایطی که مردم بتوانند از حقوق و آزادی خود صحبت کنند، مانند شرایطی که بعد از شهریور 1320 ایجاد شد که تحت تاثیر عوامل خارجی شرایط در کشور تغییر پیدا کرد و حتی شرایطی که در اواخر دهه 20 و آغاز دهه 30 وجود داشت. در این شرایط به تبع فراهم شدن محیط مناسب سیاسی و اجتماعی ما یک نوع موازنه میان نیروهای اجتماعی و سیاسی را شاهد هستیم که به باز شدن فضای فعالیت زنان در دوره مطبوعات دامن می‌زند و حضور گسترده زنان به صورت نسبی را در زمان شاه هستیم.   وی اضافه کرد: در این دوران یعنی از سال 1350 به بعد نه تنها در ایران بلکه در کشورهای غرب آسیا نیز فمنیسم دولتی مشاهده می‌شود و در پرتو آن حکومت‌های غرب آسیا تلاش می‌کنند که فضا را برای فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان فراهم کنند، در این شرایط طبیعی است که زنان از شرایط ایجاد شده استفاده کنند اما الگویی که ایجاد شده به تبع فضای سیاسی حاکم در کشور است و مشاهده کردید که قبل از شهریور 1320 و بعد از سال 32 الگویی بر پایه نوسازی واردات غربی شکل می‌گرفت یعنی بیرون آوردن زنان از خانه‌ها، تقویت حیات اجتماعی زنان برپایه ارزش‌ها و مدل‌های غربی بوده است.   عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب مطرح کرد: زمانی که جنبش زنان را بررسی می‌کنید همیشه یک فاصله میان زمان دستیابی زنان به حق رای و حق انتخاب شدن وجود دارد اما در کشور ما حق انتخاب شدن و  انتخاب کردن به دلیل اراده سیاسی و نگاه دولتی به این مقوله همزمان با یکدیگر ایجاد می‌شود و این نکته قابل تامل است و ما را متوجه اهمیت فضای سیاسی در این تغییرات می‌کند.   این نماینده مجلس ششم گفت: در انقلاب مشروطه با محدودیت‌هایی که برای زنان ایرانی وجود داشت، تعداد زنانی که از طریق مطبوعات به جنبش و تصویب قانون اساسی کمک می‌کنند بعد از تصویب قانون مشروطه زنان در کنار مهجوران قرار گرفته می‌شوند و برخلاف انتظارشان به عنوان کسانی دارای حق رای در کنار مردان در پارلمان نمی‌توانند بنشینند و این موضوع تنها مربوط به کشور ما نیست بلکه در انقلاب فرانسه نیز این وضعیت وجود داشت یعنی فاصله در همه کشورها بین انقلاب دموکراتیک و کسب حق رای توسط زنان دیده می‌شد.   استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار کرد: الگویی که در دهه40 و 50 در مجله زن روز و بانوان وجود داشت براساس جمله معروف محمد رضا پهلوی است که می‌گوید زن باید فریبا باشد، در آستانه انتخابات دهم کتابی با موضوع زنان در مجالس قانون‌گذاری در ایران منتشر شده که اطلاعاتی دقیقی در این کتاب وجود دارد که در زمانی که فضا برای مشارکت سیاسی باز شد، با مخالفت جامعه مذهبی روبه رو شد و علت آن وارداتی بودن مدل بود و این مدل توسط جامعه سنتی و مذهبی قابل پذیرش نبود و در این زمان بود که انقلاب اسلامی ایران وارد فاز جدیدی می‌شود.

کولایی بیان کرد: برای اولین بار در انقلاب اسلامی یک مرجع و یک فرد مذهبی توسط فتوا در رابطه با ضرورت حضور زنان در خارج از خانه حکم می‌کند و می‌فرمایند که زنان باید در مقدرات کشور کمک کنند، این یک تصویر جدید است زیرا در آن زمان به نام دین زنان باید در خانه می‌ماندند و از مشارکت اجتماعی محروم بودند و بسیاری از علما شنیدن صدای زن را جایز می‌دانستند در حالی که دیدگاه رهبری انقلاب این بود که زنان باید در تظاهرات شرکت و بر سر رژیم پهلوی فریاد بزنند.

وی ادامه داد: بنابراین براساس این رویداد مجوز حضور زنان در خارج از خانه تسهیل و تکلیف شد اما فعالیت زنان در کشور ما مانند دیگر کشورها به فضا و نگاه سیاسی و سطح دموکرات‌سازی ارتباط پیدا می‌کند، در مجلات زنان به مطالبات زنان در کنار مردان و دیگر آحاد جامعه پرداخته می‌شود، در حال حاضر مسئله حضور زنان و مطالبات آنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح است و اینکه تا چه میزان می‌توان آن را مهار کرد. 

 عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب تصریح کرد: نشریات خاص زنان و نشریاتی که خاستگاه و نمایشگاه بیان مطالبات مردم هستند مورد توجه قرار گرفته‌اند، زیرا رابطه مستقیمی میان کارکرد نظام سیاسی با عملکرد رسانه‌ها وجود دارد این فضایی که رسانه‌ها ایجاد می‌کنند آینه تمام نمای مطالبات مردم از یک سود و تصویری است که مردم از عملکرد دولت در دست دارند. همچنین بزرگترین وظیفه هنجارسازی و انتقال ارزش‌ها بر عهده رادیو و تلویزیون است، اگر از این وظیفه غافل شوند، منافع یک کشور در برابر محیط بیرونی به سادگی در معرض تهدید قرار می‌گیرد.   وی عنوان کرد: مطبوعات آزاد به عنوان ارکان دموکراسی شناخته شدند ولی در کدام جوامع مطبوعات می‌توانند آزاد فعالیت کنند و زنان نیز در آن مطبوعات به بیان خواسته‌های خود بپردازند، طبیعی است مطبوعاتی که از حمایت و حفاظت قانونی برخوردار باشند و با شفافیت به بیان واقعیت‌های جامعه بپردازند و مجریان و تصمیم‌گیران را به درستی با واقیعت‌ها آشنا کنند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما با سنت عقب مانده پاک کردن صورت مساله روبه هستیم و به دلیل نارسایی و ضعف تفسیر قوانین به نفع مردم، بستن مطبوعات و سانسور امکان انتقال تصویری واقعی از جامعه وجود ندارد و از این میان زنان آسیب‌پذیر ترین قشر در طرح مطالبات خود هستند، بسته شدن مطبوعات نشان دهنده نبود تحمل لازم در برابر طرح واقیعت‌ها است.   کولایی مطرح کرد: ساده‌ترین کار در جوامع کمتر توسعه یافته پاک کردن صورت مساله است و این خطر وجود دارد که آن مشکل رشد، گسترش و ریشه دواند و با گذشت زمان بزرگ‌تر شود. حسن و کارآمدی رسانه‌ها بویژه در حوزه زنان در کشور ما این است که به طرح واقیعت‌ها هرچند نامطلوب کمک کنند و مجریان و تصمیم‌گیران را در مسیر درست تصمیم‌گیری هدایت کنند.   وی افزود: در دهه 1980 با باز شدن فرصت و امکاناتی به دلیل انقلاب ارتباطات مواجه شدیم که با شیوه‌های سنتی قابل مهار نیستند و نیازمند آموزش راهکار‌های مواجه با آن است در حال حاضر به دلیل جهانی شدن و دسترسی و افزایش سریع آگاهی و انتظارات با گروه‌هایی از زنان روبه‌رو هستیم. زنان در طول تاریح با دو نوع استثمار در درون و بیرون از خانه مواجه بوده‌اند که بیرون از خانه با مردان مشترک است.   عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب گفت: با فرآیند جهانی شدن دیگر نمی‌توان مانند آلمان دهه 1970 و 1960 با دیوارهای ضخیم مردم را از جهان جدا کرد، بنابراین جهانی شدن آگاهی ایجاد می‌کند اما ظرفیت، فرهنگ و تربیت ایجاد نمی‌کند و ما در برابر این امواج بی‌دفاع هستیم اگر به راهکارهای درست توجه نکنیم اگر خدای نکرده فکر کنیم که با بگیر و ببند و فیلترینگ می‌توانیم ایمنی پیدا کنیم کار اشتباهی است، مانند تلگرام که همه مردم را به استفاده از فیلترشکن سوق داد و مسیرهای زیادی را برای آنان باز کرد ما با یک تصمیم غلط در باتلاقی فرو رفته‌ایم که هرچه دست و پا می‌زنیم بیشتر در آن فرو می‌رویم.   این نماینده مجلس ششم اظهار کرد: اگر فکر کنیم که همه مسائل را می‌توانیم به طرح‌ها و توطئه‌های دیگران نسبت دهیم، سهم خود و عوامل داخلی را نادیده بگیریم، مردم را بی‌دفاع واگذار کرده‌ایم.   این استاد دانشگاه تهران با اشاره به جمله معروفی که هر کجا قدرت باشد زنان حضور ندارند، بیان کرد: در نظام‌های کمونیستی تا قبل از فروپاشی شوروی سهمیه برای زنان وجود داشت و در همه جمهوری‌ها زنان در تمام سطوح ساختار سیاسی حضور داشتند و بعد از فروپاشی شوروی به شدت این جایگاه تغییر پیدا کرد.   کولایی خاطرنشان کرد: علت حضور کمرنگ زنان در جایی که قدرت وجود دارد تاریخی است که پشت توزیع قدرت در جامعه ما وجود دارد و همیشه قدرت در میان مردان توزیع می‌شد و این قاعده با فتوا امام خمینی (ره) شکسته شد، اما این به معنا نیست که جامعه تسلیم آن شود زیرا پس از مجلس اول مردان از امام خواستند که زنان را به خانه بازگردانند و این ماجرا همچنان ادامه دارد.   وی اضافه کرد: هیچ‌گاه سهم زنان در مجلس کشور بالای پنج درصد نبوده و در مطبوعات نیز وضع به این شکل است و علت آن توزیع قدرت میان مردان است. نابسامانی‌های موجود در جامعه باید ما را متوجه مشکلات درونی کند و ساختار قانون پوسته‌ای است که بر روابط اجتماعی پوشانده می‌شود و اگر با تغییرات جامعه همگام نشود منجر به ایجاد عدم تعادل می‌شود که شاهد آن هستیم.   عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب عنوان کرد: اگر انقلاب‌های عربی همچون تونس، مصر و لیبی را بررسی کنید می‌توانید نقش شبکه‌های اجتماعی و زنان را مشاهده کنید و به خوبی به سهم زنان ایرانی از این شبکه‌ها پی ببرید و آسیب‌پذیری‌های موجود در این زمینه را شناسایی کنید.   این نماینده مجلس ششم گفت: اگر کسی سخنان امام خمینی (ره) را تحلیل و محتوا کند به نقش زنان، نگاه ویژه به آنان در انقلاب، پاسداری از آن و جنگ پی خواهد برد. امروز شبکه‌های اجتماعی در غرب آسیا نقش مهمی در آرام سازی و دسترسی‌های گوناگون به زنان و همه مردم برعهده دارند و در کشور ما این دسترسی‌ها  کاملا با جریان‌های مدیریت شده به هم پیوسته شده است، دولت‌های کارآمد باید این واقعیت و تقاضاها را ببیند و به جای پاک کردن به آن جواب دهند.

منبع: ایسنا

دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha