نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

ایران در گزارش 2019 زنان، صلح و امنیتگزارش جهانی 2019 «زنان، صلح وامنیت» نشانگر وضعیت زنان در کشورهای مختلف براساس شاخص های "آموزش"، "عدالت"، "مشارکت سیاسی" و "اقتصادی" است.

ایجاد شده در تاریخ: یکشنبه 12 آبان 1398 - 10:38
آخرین ویرایش:یکشنبه 19 آبان 1398 - 9:45

گزارش جهانی 2019 «زنان، صلح وامنیت» که توسط محققان دانشگاه جرج تاون با همکاری مجله نشنال جئوگرافیکWPS))منتشر شده، نشانگر وضعیت زنان در کشورهای مختلف براساس شاخص های "آموزش"، "عدالت"، "مشارکت سیاسی" و "اقتصادی" است.

در این گزارش که ایران از 167 کشور در ردیف 118 را دارد، نکات قابل توجهی به چشم می خورد.

از جمله:

اکثر شاخص های ایران در مقایسه با 2017 بهبود یافته است، مانند تعداد میانگین سال های آموزش دختران که از 7/8% در سال 2017 به 9/9% در سال 2019 افزایش داشته است. اشتغال زنان هم از 13/5% به 15% افزایش نشان می­دهد که البته آمار رسمی بیش از این است. چرا که اشتغال نیمه رسمی زنان در ایران به رغم بالا بودن میزان آن، در آمارها محاسبه نمی شود.

استفاده از تلفن همراه از 86/9% در سال 2017 به 93/6% در 2019 افزایش نشان می دهد و دسترسی زنان ایرانی به خدمات و حساب های بانکی از 87/1% در 2017 به 91/6% کل جمعیت زنان رسیده است.

زنان در حال حاضر درصد کمی از کرسی های مجلس را دارا هستند که در این گزارش 5/9% آمده است. در شاخص تبعیض بین زنان و مردان، ایران از عدد 100 که نشانگر تبعیض کامل است، نمره 38 را دارد. تبعیض بین پسران و دختران هم به عنوان فرزند در ایران 1/05 درترجیح پسر بوده که  خوشبختانه بسیار کم است.

امنیت زنان ایران به صورت معناداری بهبود یافته و از 44/6% در 2017 به 58/3% در 2019 رسیده است. همچنین در این گزارش ایران جزو کشورهایی است که در راستای کاهش تبعیض علیه زنان طی دو سال اخیر اقدامات مهمی انجام داده است.

منبع:

https://giwps.georgetown.edu/country/iran-islamic-republic-of/

 

دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha