نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

خانواده در خانه
 

در سالی که شروعی متفاوت را تجربه می کنیم، فرصتی دست داده تا با نگاهی تازه به خود، دیگران و جهان، در خانه هایمان بهاری متفاوت داشته باشیم؛ شاید جوانه‌هایی زاده شوند که از وجودشان بی خبر بوده ایم.

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری کانون گفتگوی امام موسی صدر پنجره "بهار در خانه" را تهیه و در دسترس قرار داده اند.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دوشنبه 26 اسفند 1398 - 12:37دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha