نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

گزارش های استانی طرح ملی گفتگوی ملی خانواده

ایجاد شده در تاریخ: ﺳﻪشنبه 23 اردیبهشت 1399 - 10:44
آخرین ویرایش:چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 13:30

طرح ملی گفتگوی خانواده؛ تفاهم نامه ای به شماره 168086 بین انجمن جامعه شناسی ایران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است که در 50 شهر ایران، توسط نمایندگان انجمن اجرا می شود.

 

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر سنندج

 

 

 

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر  ایلام

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر کرمان

 

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر اصفهان

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر  تبریز

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر کرج

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر رشت

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر قزوین

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر یاسوج

 

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر بوشهر

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر اهواز

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر بجنورد

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر شهرکرد

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر قم 

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر ذهاب

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر شیراز

 

طرح ملی گفتگوی ملی خانواده - واکاوی مهمترین مسائل اجتماعی شهر سمنان

 

 

 

دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha