نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

امضای تفاهم‌نامه میان معاونت زنان ریاست جمهوری وکانون پرورش فکری در جهت افزایش مهارت‌های زندگی کودکانمعاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت 3 سال است که برای انجام طرح گفت‌وگوی ملی خانواده با وزارت آموزش و پرورش گفتگو و رایزن