نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

44 درصد از کل زنان سرپرست خانوار کشور تحت پوشش برنامه‌های حمایتی دولت/ برنامه اقدام و عمل برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوارمعصومه ابتکار به تشریح کم‌وکیف اقدامات معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور در زمینه اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار پرداخت

ایجاد شده در تاریخ: ﺳﻪشنبه 25 شهریور 1399 - 14:09


در روزهای اخیر محمدرضا میرتاج‌الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: «دولت در اجرای طرح توانمندسازی زنان حدود ۴۴ درصد از زنان سرپرست خانوار را در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی تحت حمایت قرار داده اما این عدد باید در پایان برنامه ششم به حداقل ۶۰ درصد برسد.»  این خبر انگیزه‌ای شد تا با معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانوا