نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

اطلاعات زنان سرپرست خانوار به‌روز می‌شود

ایجاد شده در تاریخ: یکشنبه 20 مهر 1399 - 14:47


مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تکمیل، توسعه و به روزرسانی داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار خبر داد.

«مریم السادات میرمالک ثانی» با اشاره به رونمائی از داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار در شهریور با حضور «معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و «احمدمیدری» معاون رفاه اجتماعی و گفت: تکمیل، توسعه و به روزرسانی این داشبورد هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ داده‌ای در حال انجام است و ارتباط آن با ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی برای این گروه امکانپذیر می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در طول دهه‌های گذشته تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران افزایش یافته، این پدیده را از یک پدیده طبیعی به یک مساله اجتماعی تبدیل کرده که نیازمند توجه ویژه به این قشر است.

میرمالک توضیح داد: در همین راستا معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور اجرای بند «ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه» و با مسئولیت کمیته آمار و اطلاعات برنامه اقدام و عمل ذیل این ماده قانونی و با استفاده از دو منبع اطلاعاتی مرکز آمار ایران (مشتمل بر داده‌های سرشماری‌های سال ۷۵.۸۰، ۸۵.۹۰، ۹۵و داده‌های استخراج شده از پرسشنامه هزینه درآمد خانوار سال ۹۷) و داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (مربوط به سال ۹۸) برای اولین بار داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار را راه اندازی و اطلس وضعیت این افراد را تدوین کرد.

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به این ترتیب امکان رصد وضعیت زنان سرپرست خانوار در تمام ابعاد جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت با ۵۱ شاخص قابل اندازگیری است.

وی هدف از راه اندازی این داشبورد را ارائه تصویری جامع از وضعیت زنان سرپرست خانوار با استفاده از داده‌های به روز و یکپارچه عنوان کرد و افزود: این داشبورد کمک می‌کند تا با دسترسی به داده‌های وضعیت زنان سرپرست خانوار و بررسی روندهای ملی و استانی طی ۲۰ سال گذشته و سیاست‌های حمایتی و توانمندسازی مناسب‌تری برای این گروه فراهم شود.

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با بررسی داده‌های این داشبورد می‌توان دریافت که بعنوان مثال در سال ۹۷ در مناطق شهری ۳۳.۴ درصد خانوارهای زن سرپرست جزء خانوارهای فقیر قرارگرفته‌اند که این میزان ۲.۷ درصد برابر خانوارهای مرد سرپرست در این طبقه بوده اند؛ همین بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها تعداد خانوارهای زن سرپرست نسبت به مرد سرپرست در معرض فقر بیشتری قرار دارد بلکه بین خانوارهای زن سرپرست شهری و روستایی نیز شکاف عمیقی دیده می‌شود.

میرمالک تاکید کرد: در واقع این داشبورد به عنوان فاز نخست ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی، بدون شک نقطه عطفی در شناسایی و ارائه خدمات به گروه‌های آسیپ‌پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار است.

این داشبود به منظور سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در آینده در دسترس نهادها و دستگاه‌ها ی مرتبط با حوزه زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار قرار می‌گیرد.

دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha