نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

.
 

 

  فاطمه (س) فرمود: برایم آبى آماده کن تا بدان غسل کنم...  

 

اسماء مى‌‌گوید: از اتاق بیرون شدم و صداى مناجات آن حضرت را مى ‌شنیدم که می گفت: پروردگارا به حق محمد مصطفى و اشتیاقى که به دیدار من داشت، و به شوهرم على مرتضى و اندوهش بر من و به حسن مجتبى و گریه‌‌اش بر من و به حسین شهید و پژمردگى و حسرتش بر من و به دخترانم که پاره تن فاطمه هستند و غم و اندوهى که بر من دارند، از تو مى‌ خواهم که گناهکاران امت محمد را بیامرزی... 

 

... اسماء لحظه‌اى حضرت (س) را به حال خود واگذاشت و بعد صدا زد و جوابى نشنید، صدا زد اى دختر محمد مصطفى! اما جوابى نیامد و چون جامه را از روى صورتش برداشت، مشاهده کرد از دنیا رخت بر بسته اند.

 

📑 متن برگرفته از  اثر ماندگار دکتر علی  شریعتی🔸 فاطمه، فاطمه است🔸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha