نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

اولویت های پژوهشی
با توجه به کثرت طرح های پژوهشی دریافت شده و ضرورت بررسی طرح ها و انجام مراحل تصویب در شورای پژوهش،

تا اطلاع ثانوی امکان پذیرش طرح جدید میسر نخواهد بود.

 

 

اولویتهای  پژوهشی حوزه زنان و خانواده در دولت یازدهم

ویرایش چهارم 


مقدمه :
پژوهش تفکر نظام یافته و هدفمند برای شناسایی و تشخیص مسائل و ارائه راهکار هایی برای آن می باشد.
در این راستا  حوزه  مطالعات زن و خانواده  از جمله حوزه های مطالعاتی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است . با این همه پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز   در تبیین، توصیف و تفسیر ابعاد موضوعی ،تببین کامل نظریه‌های پایه و تدوین  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت زنان و خانواده موفقیت های چندانی به دست نیامده است . به‌تعبیر مقام معظم رهبری در این حوزه "منابع و تعالیم اسلامی برجسته و مقتضی وجود دارد که باید پس از تئوریزه‌شدن، به‌صورت نظریه‌های قابل استفاده در اختیار همگان قرار گیرد. از این منظر است که می توان گفت  نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی در خصوص  زنان و خانواده  از اهداف  اصلی تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت می‌باشدو انجام پژوهش های بنیادی در این زمینه را پیش رو می نهد .
انجام پژوهش های کاربردی در ابعاد ساختاری ، کنشی و نگرشی در حوزه مطالعات زن و خانواده می تواند نظام اجرایی کشور را در کاهش آسیب هاو تهدید های مربوط به زنان و خانواده و اتخاذ سیاست های درست و حضور موثر زنان در تحقق توسعه پایدار در کشور یاری رساند . معاونت امور زنان و خانواده همچنین بر آن است تا با ایجاد فرصت های پژوهشی در حوزه زنان و خانواده در سیاست گذاری های خود ، از نظرات و فعالیت های علمی زنان فرهیخته و تحصیلکرده دانشگاهی و حوزوی بهره مند شود.
 در برنامه جامع توسعه امور زنان وخانواده و بسته اجرایی آن ، موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه نیز به موضوع پژوهش در حوزه زنان و خانواده در ابعاد زیر توجه شده است .:
• توسعه پژوهش‌های بنیادی و نظری به منظور تبیین مبانی نظری و ارایه الگوی ایرانی¬ـ اسلامی زن
• توسعه مطالعات و پژوهش‌های راهبردی و کاربردی و مساله‌محور
• گفتمان‌سازی، انتشار و اجرایی‌سازی دستاوردهای دانشی و پژوهشی

فهرست زیر ، مجموعه ای از اولویت ها ی پژوهشی معاونت امور زنان خانواده ریاست جمهوری است که جهت انتخاب سازمانهای پژوهشی و پژوهشگران این حوزه ارائه شده است.

اولویت های پژوهشی حوزه زنان و خانواده
الف- زنان و خانواده
- بررسی وضعیت موجود و مطلوب در تأمین امنیت زنان در خانواده و جامعه
- بررسی تعارضهای هویتی دختران و زنان و پیامدهای ناشی از آن در ایران
- بررسی عوامل موثر بر پایداری رابطه های عاطفی در مناسبات میان جنسیتی و خانوادگی
- بررسی شیوه های تعمیم پذیری شاخصهای خانواده سالم در میان خانواده های ایرانی
- بررسی عوامل موثر و پیامدهای ناشی از شکل گیری اشکال نوین ازدواج و خانواده در ایران
- آینده  پژوهی تحولات وضعیت فرهنگی – اجتماعی زنان با تاکید بر روندها و گرایش ها
-  تعیین شاخص های پیشرفت و تعالی خانواده اسلامی – ایرانی
- بررسی مسائل و مشکلات نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان خانواده
-  بررسی عوامل و فرایند های موثر در ساماندهی کودکان کار و خیابان
-  شناسایی شیوه های موثر در کاهش آسیب های کودکان در خانواده و پیشگیری از کودک آزاری

ب‌- سلامت جسمی و اجتماعی زنان
- بررسی نقش زنان در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه
- بررسی روند رشد و گسترش انواع و ابعاد آسیبهای اجتماعی در میان زنان
- شناسایی شیوه های ارتقا و تعمیم پذیری فعالیتهای ورزشی در میان زنان شاغل
- شناسایی و بررسی نقش زنان در مدیریت سلامت خود و خانواده
- بررسی نقش و جایگاه نهاد های مذهبی و مردمی در حوزه آسیب های اجتماعی
-  شناسایی عوامل موثر بر تمایل زنان جوان نسبت به فرزند آوری
- بررسی ارتقای سلامت زنان در محیط کار
ج‌- اشتغال و گروههای خاص زنان
- بررسی پیامدهای جسمی و روحی ناشی از عدم توازن نقشهای زنان در خانه و کار
- شناسایی تاثیر تکنولوژی و فناوریهای نوین در تحول الگوی اشتغال زنان
- بررسی وضعیت موجود و مطلوب در کارآفرینی برای  زنان سرپرست خانوار و زنان خودسرپرست
- بررسی عوامل موثر بر گرایش دختران تحصیلکرده دانشگاهی نسبت به فعالیت اقتصادی مستقل و منطبق با رشته تحصیلی خود
- بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در مدیریت جامعه محلی
-  بررسی نگرش زنان و دختران جوان تحصیلکرده نسبت به کار شناور ( کار با حجم معین و زمان نا معین )

د‌- مشارکت زنان در توسعه
- بررسی عملکرد سازمانهای مردم نهاد در جلب مشارکت زنان اقشار اجتماعی مختلف در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
- بررسی موانع و عوامل ناظر بر شکل گیری شبکه های اجتماعی زنان در سطح محله، شهر و کشور
- بررسی شیوه ارتقای مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی جامعه
- بررسی سهم مشارکت زنان در اصلاح الگوی مصرف و حفظ محیط زیست در ایران

ه‌- زنان، حقوق و حاکمیت
- بررسی میزان آگاهی زنان و دختران نسبت به قوانین ناظر بر ازدواج
- بررسی تطبیقی قوانین حوزه خانواده در کشورهای اسلامی و غربی
- بررسی قوانین حمایتی ناظر بر خانواده و شناسایی فقدان های قانونی در این حوزه
- آسیب شناسی رویکرد نهادهای حاکمیتی و اجرایی نسبت به عدالت جنسیتی
- شناسایی شیوه های موثر ارتقای آگاهی مسئولان و دست اندرکاران حاکمیتی نسبت به مسائل زنان
- مطالعه تطبیقی قوانین و شرایط ناظر بر بیمه و اشتغال زنان در ایران و کشور های مالزی ، مصر و ترکیه

ه‌-  هنر وباورهای دینی  زنان
- بررسی حدود و شاخصهای حجاب و عفاف شرعی و تطبیق آن با نیازه و سلایق گروههای مختلف سنی، تحصیلی و شغلی زنان و دختران
- بررسی عوامل موثر و آسیب های ناشی از نفوذ انواع نحله های دینی و عرفانی نوین در میان زنان و دختران
- آسیب شناسی تعارضهای هویتی ناظر بر رویکرد زنان نسبت به زیبایی
-  بررسی عوامل موثر بر پایداری ارزش های دینی در بین زنان و دختران
-  بررسی اثر بخشی و باز تعریف روش تعمیق باور های دینی در نظام آموزشی در حوزه های کتب درسی و مربیان
- بررسی تاثیر فعالیتهای هنری زنان در ارتقای کیفیت زندگی آنان
- بررسی وضعیت موجود و مطلوب در نگرش هنرمندان نسبت به مسائل زنان

 

 

 


ﺳﻪشنبه 28 بهمن 1393 - 17:12

دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha