نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

خانه هایی با مصرف سوخت مثبتطرح تبدیل خانه ها به ایستگاه های تولید انرژی در بریتانیا

ایجاد شده در تاریخ: شنبه 09 دی 1396 - 11:45


دریا بهرگان

گزارشی که اخیرا در بریتانیا منتشر شده عنوان میکند که اگر خانه ها طوری طراحی شوند که بتوانند به صورت مستقل انرژی خورشیدی خود را تولید، ذخیره و منتشر کنند، میتوانند تا بیش از 60 درصد هزینه سوخت خانوار را کاهش دهند؛ این یعنی صرفهجویی بیش از 600 پوند در سال برای هر خانوار.این ایده هماکنون اجرایی شده است و به صورت موفق در ساختمانی در شهر سوانزی (که اولین ساختمان با مصرف سوخت مثبت در بریتانیاست) عمل میکند. این ساختمان که کاربری کلاس درس دارد، به صورت ترکیبی با یک بام مولد انرژی خورشیدی و باتریهای ذخیرهکننده انرژی در دیواره های آن بنا شده است. در طول 6 ماه، این ساختمان حتی بیش از میزان مصرف خود انرژی تولید کرده است.

موضوع این گزارش نحوه استفاده از این سیستم در خانه های بریتانیاست و تاثیر آن در اقتصاد و میزان مصرف انرژی را بررسی میکند و بر اساس طرحی در راستای توسعه مسکن است که هنوز در دست برنامهریزی است. این اولین برنامه بزرگ توسعه مسکن است که بر تبدیل خانه ها به ایستگاه های انرژی تاکید دارد و مرکز دانش و ابداع اسپسیفیک (SPECIFIC Innovation & Knowledge Centre) در دانشگاه سوانزی آن را ارائه داده که طراح و مجری ساختمان درسی یادشده نیز هست.

طرح جدید ارائهشده گروه پوبل (Pobl Group) که بزرگترین شرکت مسکن در ولز است، شامل بامهای خورشیدی، باتریهای مشترک ذخیره انرژی و نقاط تعبیهشده برای شارژ خودروهای برقی میشود. آب گرم خانه از آبگرمکنهای خورشیدی تامین میشود و انرژی گرمایشی زباله ها در داخل ساختمان جمعآوری و بازیافت میشود. تمامی این تکنولوژیها به کمک هم میآیند تا هزینه سوخت هر خانه تا 60 درصد کاهش پیدا کند. علاوه بر سود مصرفکنندگان، بررسیها نشان میدهند که ساخت یک میلیون از این خانه ها میتواند در سطح ملی نیز تاثیرات عظیمی به همراه داشته باشد. از جمله:

- کاهش سه گیگاواتی بالاترین حجم تولید که معادل تولید یک نیروگاه بزرگ و مرکزی است.

- جلوگیری از انتشار حدود 80 میلیون تن کربن دیاکسید طی 40 سال.

- مزایای بالقوه برای بریتانیا از طریق سرمایه گذاری بریتانیا در این صنعت جدید.

متخصص انرژی و نویسنده این گزارش، اندریس بانکوفسکیس، میگوید: «میزان سودآوری این مزایای بالقوه کاملا مطلوب و متقاعدکننده است و در نتیجه لازم است ما در زمینه چگونگی تامین پایدار نیازهای بخش مسکن و ساختمانسازی، تصمیمات سنجیدهای بگیریم. این بدان معناست که اگر ما آمادگی لازم جهت اخذ تصمیمات بزرگ و کلیدی در زمینه تامین و مصرف انرژی در خانه ها را داشته باشیم، میتوانیم برای همیشه از نتایج و مزایای بزرگ آن استفاده کنیم. در رایزنی با شبکه های هوشمند انرژی، دولت رهبری این طرحها را به عهده گرفته و اکنون لازم است ما هرچه سریعتر اقدام و ساخت این خانه ها را شروع کنیم.»

نکته جالب توجه این است که درست چند هفته قبل از انتشار این گزارش، دولت بریتانیا اعلام کرده بود که اقداماتی برای تسهیل ذخیره انرژی در باتریها انجام داده و همچنین متعهد شده بود تا سال 2040 از موتورهای بنزینی و دیزلی جدید استفاده کند که سازگاری بیشتری با محیطزیست دارند.به گفته کوین بیگات، مدیر اجرایی گروه اسپسیفیک: «این گزارش نشان میدهد که خانواده ها و به طور کلی تمام کشور میتوانند از مزایای استفاده از طرح تبدیل خانه ها به ایستگاه های تولید انرژی بهرهمند شوند. این تکنولوژی جواب خود را پس داده است. بنابراین زمان آن رسیده که با همکاری صنایع و دولت آن را عملی کنیم... اکنون ما تمام چیزی که برای رسیدن به یک آینده با انرژی ارزانتر و پاکتر نیاز است، در اختیار داریم.»

هماکنون 16 خانه جدید با استفاده از این تکنولوژی در شهر ساحلی سوانزی در دست ساختند که نتیجه سرمایه گذاری 3/1 میلیارد پوندی در این منطقه است. قرار است این خانه ها تا بهار سال 2019 به ساکنینشان تحویل داده شوند.

دکتر نینا اسکروپکا، مدیر اجرایی انجمن انرژی تجدیدپذیر، میگوید: «این ابتکار عمل جدید مثال خوبی از ابداع جسورانه و تفکر بزرگ است که در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع تکنولوژی پاک رخ داده است. ترکیب این تکنولوژیها فرصت بزرگی را برای مقابله با مشکل سیستمهای انرژی در بخش مسکن ایجاد کرده است.»

منبع: ماهنامه دانش بنیان

 

دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha