نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

مهریه و مقتضیات زمانتوضیحات روابط عمومی معاونت ریاست جمهوی در امور زنان و خانواده در موضوع میزان پرداخت مهریه

ایجاد شده در تاریخ: چهارشنبه 02 آبان 1397 - 16:28


نظر به دیدگاههای مطروحه درباره اظهارنظر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در موضوع میزان پرداخت مهریه با توجه به افزایش زندانیان معسر، روابط عمومی این معاونت توضیحات زیر را ارائه داد:

دفاع از حقوق زنان و خانواده از اهم مسئولیت های معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده بوده و تلاش برای تحکیم خانواده و یافتن راهکارهای مناسب در این حیطه در زمره سیاست ها و برنامه های آن به شمار می رود.

به این منظور لحاظ شرایط و مقتضیات زمان از اهمیت کلیدی برخوردار است. جلب منافع زنان و منافع خانواده به خاطر مسایل و مشکلات موجود با چالش های متعدد و متنوعی روبروست که گاه رو در رو و یا در تضاد قرار می گیرند. کاهش این تضاد منافع در خانواده نیازمند تدابیری چند وجهی است و تخصص همه اندیشمندان را می طلبد که در این زمینه معاونت از نقدها و پیشنهادها استقبال می کند.

اما حقوق حقه زنان در موضوعاتی چون مهریه، نفقه، اجرت المثل و موارد مشابه بیش از همه به بیمه تامین آتیه زنان چشم دارد تا بتوان بدون افزایش هزینه به خانواده از جمله زندانی شدن زوج، با راهکاری مناسب به تحکیم خانواده و امنیت اقتصادی زنان اندیشید.

ضمن آنکه فلسفه "مهریه"، هدیه ای با عنوان "صداق" به معنای صداقت و راستی که عندالمطالبه بوده و قاعدتا باید در همان زمان اهدا شود. حال اگر این هدیه بماند و براساس تحولات اقتصادی به هزاران برابر رقم اولیه تبدیل شود، چه باید کرد؟

اینجا اشتباهاتی در ذهنیت جامعه رخ می دهد که برای گریز از آن باید یادآور شد مهریه، "اجرت المثل" نیست و نباید با آن اشتباه گرفته شود‌‌. اجرت المثل یعنی مبلغی که در ازای زحمات سالیان زن در خانه شوهر برای اداره زندگی مشترک، باید محاسبه و براساس نرخ تورم پرداخت شود. همچنین مهریه "سرمایه" نیست، بلکه نشانه ای از صداقت مرد نسبت به زن است.

در این حال، البته می توان جزو شروط ضمن عقد نحوه محاسبه مهریه را قید کرد. اما اینکه شرایطی پیش آمده تا در برخی خانواده ها، مهریه به داد و ستدهای غیر اخلاقی و گاه سودجویانه مبدل شود دور از فلسفه آن است.

تامین آینده زنانی که تحت ظلم همسر بوده اند نباید با اشتباه دیگری جبران شود، بلکه باید جمیع جهات را در این مقابله در نظر گرفت تا منفعت آن برای زنان امری تضمینی باشد.

روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده

 

دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha