نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

کم توجهی به نقش زنان در توسعه شکوفایی شهری می تواند نتایج زیان بار بسیار وسیعی داشته باشدمولاوردی با بیان اینکه بسیاری از رفتارهای توسعه ای و چالش های بنیادین مطرح در ساختار توسعه پایدار در محتوای توسعه شهری شکل می گیرند، گفت: زنان از نقش زیادی در توسعه شکوفایی شهری برخوردارند وکم توجهی به این موضوع می تواند نتایج زیان بار بسیار وسیعی دا

 شهیندخت مولاوردی روز پنج شنبه در ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری  در سخنانی با تسلیت شهادت امام حسن عسگری (ع) ،موضوع زنان و توسعه پایدار شهری را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: جامعه بین المللی در اقدامی منسجم و در ۲۰۱۵ سعی کرد تا سند پایدار را به عنوان یک دستور کار مشترک در جهت دستیابی به جهانی بهتر و آینده ای توام با آرامش و شکوفایی برای نسل های بعد به تصویب رساند و اهداف توسعه پایدار در حقیقت یک بیانیه مشترک با لحاظ  آرمان های انسانی است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد: امروزه شهرها به عنوان زیست گاه غالب مردم جهان توجه و تمرکز بسیاری را برانگیخته اند و در این سند شهرها نقش موثری برای پیشبرد اهداف توسعه دارند .

مولاوردی خاطرنشان کرد: با پایان یافتن بازه زمانی اهداف توسعه هزاره،  شاخص های توسعه  جایگزین آن گردید و مبنای تلاش تمام کشورهای عضو در سه سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی قرار گرفت. این شاخص ها معیاری برای ارزیابی فعالیت های بشر به طور عام و دولت ها بطور خاص در خصوص توسعه پایدار در ۱۵ سال آتی به شمار می روند.

وی گفت: بر این اساس ۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی برای پایان دادن به فقر، مبارزه با بی عدالتی و نابرابری های موجود و تقویت و گسترش رفاه در ضمن حفاظت از محیط زیست تا سال ۲۰۳۰ تبیین شد و در میان این اهداف حداقل یک آرمان به صورت مشخص به زنان و دختران اختصاص یافته است که بسیار قابل توجه است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار داشت:  موضوع جنسیت و شهر غالبا در دو عرصه عمومی  و خصوصی قابل بررسی است در عرصه خصوصی موضوع مسکن و خشونت خانگی و امنیت مطرح می شود و در عرصه عمومی دسترسی به خدمات زیربنایی و روبنایی و بهره برداری رضایت بخش از فضاهای عمومی قابل بررسی هستند.

مولاوردی با بیان اینکه زنان در جهان معاصر به عنوان مخاطب اصلی برای تحقق توسعه هستند ، گفت : زنان  با بنیاد خانواده مرتبط اند و خانواده یک نظام قوام یافته است که معنای زیست و سکونت کاملا به آن پیوسته است. مجموعه فرهنگ ها و روش زندگی مفهومی است که  درک پیوسته از توسعه را سامان می دهد .

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: نظام خانواده در دین مبین اسلام به عنوان محوری ترین چارچوب زیست  معنا دارد و این یک درک متعالی از بودن انسان است درکی که معنا و مفهوم توسعه را با کوچک ترین سلول یک جامعه می سنجد و بخش عمده ای از دستورات و تاکیدات خود را در جهت حفظ بنیاد خانواده معمول می دارد .

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش کلیدی زنان و حضور اجتماعی این قشر از جامعه ، تجربه های بسیار ارزنده ای در این زمینه دارد.

مولاوردی گفت: در ایران تحولات سریع و نامتوازن جمعیت شهری که در برگیرنده ۷۰ در صد از جمعیت کل کشور است اگر چه فرصت های نوینی را برای توسعه فراهم می آورد اما چالش هایی عمیق و گسترده در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در شهرها و کیفیت زندگی شهروندان را موجب می شود .

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: شهر نشینی مبتنی بر اهداف و قواعد  توسعه پایدار قادر است در یک تعادل پویا ضمن ارتقای ظرفیت شهرها برای ایجاد اشتغال و ثروت موجب ایجاد انسجام میان طبقات و فرهنگ ها و اقوام مختلف شود.

مولاوردی در ادامه با اشاره به راهبردای موثر در مسیر توسعه شهری گفت:  تامین امنیت ذهنی و عینی زنان ، مشارکت زنان در امور برنامه ریزی و مدیرت شهرها ، تخصیص عادلانه فرصت هایی شغلی به زنان و مردان بویژه در مشاغل مهم و اثرگذار ، زمینه سازی برای افزایش مشارکت اجتماعی زنان در ابعاد مختلف شهری ، انعکاس دیدگاه ها و نیازهای گروه های مختلف زنان ، توجه به عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های مربوط به  حمل و نقل و تردد در شهرها و بین شهرها ، دسترسی همه مناطق به همه وسایل حمل و نقل عمومی ، امکان دسترسی به خدمات و امکانات آموزشی و بهداشتی و فراغتی در همه مناطق شهری و تدوین سیاست های حمایتی برای تامین مسکن مناسب بخصوص برای زنان سرپرست خانواراز مهمترین راهبردها برای رسیدن به توسعه شهری محسوب می شوند.

 دیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha