نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

پایان مرداد ماه آخرین مهلت ارسال طرح های سمن های حوزه زنان و خانواده
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، با توجه به ضرورت اثربخشی همکاری های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با سازمان های مردم نهاد و نطر به زمان مقتضی جهت انجام فرآیند بررسی های اداری مرتبط، آخرین مهلت دریافت طرح های سال جاری سمن های حوزه زنان و خانواده پایان مرداد ماه اعلام می گردد.

شایان ذکر است شیوه ارائه طرح های سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده از طریق ثبت طرح ها در پورتال معاونت به نشانی ذیل می باشد:

www.women.gov.ir/ngo/registerدیدگاه شما

نام :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی را وارد نمایید :
Captcha