نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زن و خانواده

دکتر معصومه ابتکارمولاوردی در نشست استانبول: جهان اسلام نیازمند اتخاذ چارچوبی برای تحقق عدالت جنسیتی

مولاوردی در نشست استانبول: جهان اسلام نیازمند اتخاذ چارچوبی برای تحقق عدالت جنسیتی

نیازمند اتخاذ چارچوبی برای تحقق عدالت جنسیتی از طریق تعیین شاخص ها و قوانین لازم به منظور ایجاد وضعیتی برای تحقق مشارکت همه جانبه زنان و مردان در همه عرصه های توسعه کشورهای عضو هستیم.


مشاهده >
متن کامل سخنرانی معاون رییس جمهور در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

متن کامل سخنرانی معاون رییس جمهور در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

اگرچه امروز زنان در حوزه های علمی و دانشگاه ها وحتی بازار کار ، نقشی موثر و قابل قبول داشته اند اما دستیابی به آمار حدود 10 درصدی از جمعیت معتادان برای زنان مصرف کننده اتفاق ناخوشایندی است که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت و سهم جامعه و خانواده را در کنار سهم خود فرد در مبتلا شدن به این آسیب نادی


مشاهده >