نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

دفتر امور بین المللدر جلسه نهاد زنان سازمان ملل متحد مطرح شد: ضرورت بسیج گسترده سرمایه­گذاری­های جهانی در حوزه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان

در جلسه نهاد زنان سازمان ملل متحد مطرح شد: ضرورت بسیج گسترده سرمایه­گذاری­های جهانی در حوزه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان

نهاد زنان سازمان ملل متحد، سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه و کارگروه زنان در زمینه تامین بودجه توسعه در تاریخ 28 فروردین ماه سال جاری در نیویورک مشترکاً میزبان نشستی با عنوان تحول اساسی در تامین بودجه برای فعالیت در زمینه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بود.


مشاهده >
3 وزیر زن در کابینه افغانستان در لیست کابینه پیشنهادی از سوی اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان نام سه وزیر زن به چشم می خورد.

3 وزیر زن در کابینه افغانستان در لیست کابینه پیشنهادی از سوی اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان نام سه وزیر زن به چشم می خورد.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اسامی وزیران پیشنهادی برای کسب رای اعتماد را به پارلمان ارسال کرد. در این فهرست 25 نفره، نام 3 زن دیده می شود.


مشاهده >
نشست کارشناسان ارشد و وزرایی اسکاپ ؛

نشست کارشناسان ارشد و وزرایی اسکاپ ؛

مروری بر پیشرفتها و چالشهای اجرای سند پکن در آسیا و اقیانوسیه کنفرانس آسیا و اقیانوسیه در خصوص بازنگری پکن+20 با حضور کارشناسان ارشد و وزرایی اسکاپ با عنوان مروری بر پیشرفتها و چالشهای اجرای سند پکن در آسیا و اقیانوسیه در تاریخ 19ـ17 نوامبر 2014 (29ـ26 آبان 93) در شهر بانکوک تایلند برگزار شد.


مشاهده >
گزارش سفر باکو 16/مروری بر سفر پنج روزه معاون رییس جمهور به کشور آذربایجان از زبان خبرنگار اعزامی ایرنا

گزارش سفر باکو 16/مروری بر سفر پنج روزه معاون رییس جمهور به کشور آذربایجان از زبان خبرنگار اعزامی ایرنا

روز آخر که قرار بود تا ساعاتی بعد جمهوری آذربایجان را ترک کنیم، مشغول صرف صبحانه با معاون رییس جمهور در رستوران هتل بودیم که ناگهان متوجه حرکت شش نفر از کارکنان رستوران با لباس های سبز به سمت وی شدیم....


مشاهده >