نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی

زهرا جواهریانمشخصات فردی :

 

نام و نام خانوادگی : زهرا جواهریان

سال و محل تولد : 1340- قم

پست الکترونیک : zjavaherian @ gmail.com

وضعیت تأهل : متأهل

سابقه خدمت : 29 سال

 

آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی مدیریت محیط زیست

سمت : مشاورمعاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده

 

سوابق کاری :

 1. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان : ( رسمی قطعی )‌: 8 سال و 6 ماه
 2. مسئول آزمایشگاه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان : 1 سال ، 3ماه
 3. مدیرکل طرح و برنامه و اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست :  9سال (از 18/7/78 تا 1/7/87)
 4. مشاور معاونت محیط زیست دریایی :  از 1/7/87 تا 29/1/1389
 5. مدیرکل دفتر پژوهش و توسعه پایدار : از 29/1/1389 تا 10/4/1390
 6. رییس مرکز برنامه ریزی، توسعه پایدار و تحول اداری: از10/4/1390 تا 23/9/1390
 7. مدیر کل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست از:23/9/1390 تا 5/3/1397
 8. مشاور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از5/3/1397 تا 30/08/1398

 

فعالیت های جانبی :

 • رییس کمیته بهداشت باروری استان سیستان و بلوچستان و عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مدرس و مسئول کارگاه های روش تحقیق دانشجویان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، مشاور طرح های تحقیقاتی دانشگاه
 • رییس کمیسیون اصلاح سیستم ها و روش ها ، دبیر شورای انفورماتیک ، مسئول دبیرخانه شورای تحول اداری و بهره وری ، مسئول اور انفورماتیک سازمان در اجرای مفاد 83و 84 قانون محاسبات عمومی در سال های 84-1380
 • نماینده زنان سازمان حفاظت محیط زیست در مرکز امور مشارکت زنان 84-1380
 •  نماینده سازمان در کمیته بهره وری 84-1380
 • دبیرکمیته راهبری آمارهای ثبتی و رییس کمیته فنی آمارهای ثبتی سازمان حفاظت محیط زیست 84-1379
 •  عضو کمیسیون پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست 84-1379
 •  عضو کمیته آماده سازی اجلاس زمین 82-1380
 •  نماینده ویژه ICT سازمان حفاظت محیط زیست 84-1379
 • عضو کمیته ، تألیفات و آثار در طرح ارزیابی مشاغل از 1385تا 1397
 •  عضو شورای تحول اداری بعنوان نماینده مدیران سازمان حفاظت محیط زیست 88-1385
 • دبیرکمیته ملی توسعه پایداراز 1389تا 1397  
 •  نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در کمیسیون  سلامت ، رفاه و امنیت غذایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 1389تا 1397

 

فعالیت های پژوهشی :

 • بررسی بهترین طریقه PHC در شبکه نمونه زابل                                            مجری طرح
 • بررسی گونه های سیلینگ آنوفل در سال 1373                                          مجری طرح
 • تشخیص گونه های سیلینگ آنوفل در ایرانشهر در سال 1376                           مجری طرح
 • بررسی لیشمانیوز جلدی در میرجاوه                                                        مجری طرح
 • تعیین سطح حساسیت آنوفل به آیکون                                                     مجری طرح
 • مقایسه عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان علوم پایه یزد                        مجری طرح

علوم پزشکی ایران و سیستان و بلوچستان     

- تعیین غلظت فورمولاسیون گرانول باسیلوس اسفریکوس                                    همکار اصلی

- مبارزه بیولوژیک با ناقلین مالاریا باباسیل تورین ژینسیس                                   همکار اصلی

- ارزیابی خاصیت ابقائی حشره کش آیکون در سطوح مختلف سمپاشی شده                همکار اصلی

- همکاری در تعداد زیادی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان پزشکی بعنوان مشاور آماری

 

انتشارات :

الف کتاب

   تالیف کتاب اهداف توسعه پایدار سال 1395

ب مقالات

 1. Zaim , m & Zahra Javaherian , 1991. sibling species Culiifaceis A in Iran.  American Journal Mosquito News.
 2. Javaherian. Z. & R. Maknoon & M. Abasspour. 2013. Investigating the Impacts of Global Environmental Evolutions on Long-term

Planning of Natural Resources in Iran. Int. J. Environ. Res., 7(3):561-568, Summer 2013.

 1. جواهریان ، زهرا . حیات غیب ، داود ، عبد عبید ، خلیل و صاحلی ، مسعود " بررسی اپیدمیولوژیکی لیشمانیوز جلدی در بخش میرجاوه شهرستان زاهدان . " مجله طبیب شرق ، سال اول ، شماره 1 ، ص 31-27 ، تابستان 1378 .
 2. حیات غیب ، داود، جواهریان ، زهرا . ، بزرگزاده ، سعید علی ومحمد قاسمی ، مسعود. " اثر ابقایی حشره کش لامبداسی هالوترین ( آیکون 10%‌ ، در سطوح مختلف سمپاشی شده در چابهار / " مجله طبیب شرق ، سال اول ، شماره 1 ، ص 6-1 ، تابستان 1378.
 3. جواهریان ، زهرا ، شفیعی ، فاطمه ، یزدان دوست ، عالییا ، دستاوردهای کمی وک یفی محیط زیست در برنامه سوم و چهارم توسعه ، 17-16 اسفند ماه 1383 ، تهران
 4. جواهریان . زهرا ، حیات غیب ، داود. " کاربرد سیتوژنتیک د ر تشخیص گونه های سیبلینگ آنوفل کولیسیفاسیس در بلوچستان ایران – ( 70- 137 ) " . کنگره سراسری مالاریا ، 7-3 اسفندماه 1370، زاهدان
 5. حیات غیب ، داود. جواهریان ، زهرا . " فعالیت صحرایی گرانول دیررها شونده باسیلوس اسفریکوس سوش 1593 علیه لاروهای آنوفلینی و کولیسینی در شهرستان ایرانشهر ". کنگره سراسری مالاریا ، 7-3 اسفند ماه 1370 ، زاهدان
 6. یزدی ، محمد.، جواهریان ، زهرا ، اژدری ، افسون ، " تحلیل و بررسی شاخص های عملکرد              محیط زیستی کشورها " فصلنامه علمی محیط زیست ، شماره 48 سال 1389

ج گزارش های تحقیقاتی

1- گزارش طرح تحقیقاتی " ارزیابی خاصیت ابقایی حشره کش سنتتیک گیاهی لامبداسی هالوترین                       ( آیکون ) در شهرستان چابهار ، استان سیستان و بلوچستان " ، 137

2- گزارش طرح تحقیقاتی " مبارزه بیولوژیکی با استفاده از باسیلوس تورین ژینسیس علیه ناقلین مالاریا " در شهرستان چابهار ، استان سیستان و بلوجستان " ، 1376

3- گزارش طرح تحقیقاتی " مبارزه بیولوژیکی با ناقلین مالاریا با استفاده از باسیلوس اسفریکوس " در شهرستان ایرانشهر ،استان سیستان و بلوچستان ". 1370

4- پروژه " استقرار سیستم های مد یریت یکپارچه ( HSE ) در معادن آزبست ایران "، تهران ، 1382

5- مدیریت دانش در محیط زیست و طراحی مدل هوشمند آنالیز اطلاعات زیست محیطی ، 1384

6- هدف های توسعه هزاره و نقش سازمان ملل متحد ، 1384

 

سوابق تدریس :

 • تدریس در دانشکده های پزشکی ، بهداشت و پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بعنوان عضو هیئت علمخی با درجه مربی ( آخرین پایه : 11 ) طی سال های تحصیلی 1369- 1377 ) شامل دروس :
 • حشره شناسی پزشکی ، بهداشت عمومی ، کاربرد سموم و زیست شناسی برای دانشجویان کاردانی
 • روش تحقیق در علوم بهداشتی برای دانشجویان کارشناسی و دانشجویان پزشکی
 • سرپرستی و تدریس در" 16 دوره کارگاه روش تحقیق " دانشجویان پزشکی دوره عمومی سال آخر و دانشجویان پزشکی دوره تخصصی ( رزیدنت ) وا  عضای هیئت علمی دانشگاه طی سالهای 1372- 1377
 • تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده اقتصاد کارشناسی ارشد رشته اقتصاد محیط زیست از 1392 تاکنون
 • تدریس در دانشگاه صنایع و معادن رشته دکتری مدیریت استراتژیک درس توسعه پایدار و محیط زیست از1392 تاکنون

 

 

انجا م امور مربوط به وظیفه شغلی نظیر :

 • مجری طرح ICT سازمان حفاظت محیط زیست
 • تهیه پیش نویس چشم انداز ، اهداف و راهبردها و برنامه چهارم توسعه در زمینه  محیط زیست
 • تهیه و تدوین سند فرابخشی محیط زیست با همکاری سایر دستگاه ها
 • انجام امور مربوط به تدوین آیین نامه ها و شاخص های برنامه چهارم
 • تدوین نظام جامع آمارهای زیست محیطی کشور
 • تهیه واژه نامه محیط زیست
 • تهیه  وب سایت سازمان محیط زیست
 • تهیه بانک های اطلاعاتی تخصصی محیط زیست نظیر : بانک اطلاعاتی محققین و متخصصین محیط زیست ، تحقیقات سی ساله سازمان ، تشکل های زیست محیطی ،پروژه های خزر و خلیج فارس ، مدیریت اطلاعات تنوع زیستی و ...
 • ایجاد بخش های متنوع در سایت جهت ارتقاء دانش زیست محیطی مردم نظیر : دانستنی های زیست محیطی ، سرگرمی های زیست محیطی ، موزه مجازی و...
 • تهیه و تدوین گزارش عملکرد سازمان ( سالانه ، پنج ساله ، هشت ساله )
 • همکاری در تهیه و تدوین گزارش وضعیت محیط زیست ایران
 • نظارت بر چاپ کتاب چشم انداز جهانی محیط زیست ( GEO- 3  )
 • تهیه پیش نویس سیاست های کلی محیط زیست نظام
 • تهیه پیش نویس سند ملی محیط زیست
 • همکاری در تدوین شاخص های عدالت جنسیتی
 • همکاری در تهیه کارنامه وضعیت مدیران زن در کشور