نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

دفتر ریاست معاونت امور زن و خانواده

فضه پناهلومسئولیت‌های اداره کل حوزه دفتر معاون رییس‌جمهور به ترتیب زیر می باشد:

  • اداره کل امور اداری مربوط به معاون رئیس‌جمهور
  • انجام امور مربوط به هماهنگی و تشریفات معاون رئیس‌جمهور
  • انجام امور روابط عمومی، اطلاع‌رسانی و تحلیل و ارزیابی رسانه