نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

دفتر ریاست معاونت امور زن و خانواده

فریبا لاهوتیباز هم سناریویی دیگر؛ دروغپردازان در کارند

باز هم سناریویی دیگر؛ دروغپردازان در کارند

در پاسخ به انتشار برخی اخبار مخدوش و تحریف شده پیرامون عضویت و ریاست معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نهاد زنان  ملل متحد،‌ روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اطلاعیه ای صادر کرد:


مشاهده >
اطلاعیه معاونت امور زنان و خانواده در خصوص دعوت به همکاری در طرح تحقیقی

اطلاعیه معاونت امور زنان و خانواده در خصوص دعوت به همکاری در طرح تحقیقی

معاونت امور زنان و خانواده در خصوص برنامه دستیابی به هدف 5 اهداف توسعه پایدار با عنوان "دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمند سازی تمامی زنان و دختران " از محققین علاقمند دعوت به همکاری می نماید.


مشاهده >