نهاد ریاست جمهوری - معاونت امور زنان و خانواده

مشاوران معاون رییس جمهور 

مشخصات :

نام ونام خانوادگی : اشرف گرامی‌زادگان

متولد : 1331 ،شهرستان قم ( صادره از دلیجان  به علت تقسیمات وزارت کشور )

وضعیت تأهل : متاهل

ایمیل           gramizadehgan @ yahoo.com

 

 

تحصیلات :

-دیپلم ادبیات وعلوم انسانی،دبیرستان پروین اعتصامی،قم

-لیسانس حقوق قضایی،دانشگاه تهران،بهمن 1356

-دوره آموزش «ارتقاءمهارت‌های علمی وعملی زنان برای حضوردرمجامع بین‌المللی – ملیکا 2»  برای بانوان فعال درسازمان‌های غیردولتی زنان – مرکزمطالعات عالی بین‌المللی ومرکزامورمشارکت زنان (  1378  )

  سمت‌هاوبخشی ازفعالیت‌های فرهنگی واجتماعی :

-خبرنگار،دبیرسرویس حقوقی ومشاورحقوقی مجله هفتگی زن روز  1369-1361

-مدیرمسئول مجله هفتگی زن روز  1370-1375

-صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجله حقوق زنان 1377 تاکنون

-  صاحب امتیاز ومدیرمسئول نشریه‌ی اقتصاد زنان از سال 1392 تاکنون

- کارشناس زنان وکودکان در کمیته زنان وجوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت  نظام از 1385 تاکنون

-کارشناس حقوقی کمیته خانواده شورای اجتماعی فرهنگی زنان وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی                

               ( 1375 -1367 )

-کارشناس حقوقی کمیته اشتغال شورای اجتماعی فرهنگی زنان وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی

               ( 1376-1367 )

-نماینده مطبوعات دردفترامورزنان  ریاست جمهوری از بدو تأسیس به مدت 5 سال

-تدریس حقوق خانواده درجهاددانشگاهی،دانشگاه الزهراءو ... به عنوان استادمیهمان

-مشاور ومدرس طرح خانواده سالم در وزارت کشورواستانداری‌ها ( 16 استان ) سال83-1382

-پژوهشگر ومحقق درمسائل حقوقی مربوط به زنان و کودکان ( روابط متقابل زوجین در خانواده ، حضانت ، مهریه ، ارث در خانواده ، شروط ضمن عقد ازدواج ، تابعیت ، ولایت ، بررسی واژه رجل سیاسی ، و....

-مشاورحقوقی کمیته زنان وخانواده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی – بهمن 1379 تاخرداد 1383

-مسئول کمیته زنان،خانواده،جوانان مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی – بهمن 1380 تامرداد 1383

-عضوکمیته حقوقی دفتراموربانوان وزارت کشور (آبان1384 )

-مؤسس انجمن حمایت ازحقوق زنان (1380 )

-عضوهیئت مؤسس جمعیت حمایت ازحقوق بشر زنان

-عضوهیئت مؤسس انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران (رزا )

-قائم‌مقام دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران (رزا) از سال 1384 تا کنون

-عضوهیئت مؤسس انجمن «خانواده سالم» - 1383

-عضوهیئت مؤسس انجمن «مدیران زن پیشرو» - 1384

-عضوکمیته امحای خشونت علیه زنان – مرکزامورمشارکت زنان (83-1377 )

-عضوسردبیری وسردبیرمجله آوا،نشریه تخصصی سازمان‌های غیردولتی در 9 شماره (1384 )

-عضوشورای سیاستگزاری سمینار «زن و رسانه‌ها» (سال 1373 دفترامور زنان ریاست جمهوری )

-عضو شورای سیاستگزاری سمینار «بررسی روش‌های ارتقاءسلامت زنان» -  دفترامورزنان وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

-عضوستاد برگزاری هفته زن و روز مادر – شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ودفترامور زنان 1374

-عضوکمیسیون فرهنگ وهنردفترامور زنان ریاست جمهوری 1372

-عضوکمیته مطالعه وبرنامه‌ریزی سلامت زنان 1374

-شرکت سالانه درنمایشگاه مطبوعات (مجله حقوق زنان) ازسال 1377

- عضو تحریریه نشریه پویش ، نشریه کمیته زنان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص نظام

-ومشارکت درنشست‌ها،کارگاه‌های آموزشی وسمینارها...

 

آثار :

-مسئول صفحه «باشمامشورت می‌کنم»مجله زن روزاز 1361 تا 1369 وارائه پاسخ حقوقی به مسائل ومشکلات زنان

  -مشاوره حقوقی رایگان درمجله زن روزاز 1361 تا 1375 ومسئول صفحه «حدود وحقوق»

 -مشاور حقوقی زنان و خانواده از سال 1360 تا کنون ( به صورت رایگان )

-آموزش قوانین مدنی «بااطلاعات حقوقی آگاهانه‌تر زندگی کنیم» - مجله زن روز

-گفت‌وگو با اساتید وعلمای فقه وحقوق درمجله زن روز وحقوق زنان

-ارائه بیش از 300 مقاله حقوقی درمجله زن روز وحقوق زنان و  روزنامه و نشریات دیگر

-ارائه طرح مشاوره تلفنی – دفترامورزنان ریاست جمهوری – 1374

-همکاری درتهیه تصویب‌نامه تشکیل واحدارشاد و امداد دادگاه‌های مدنی خاص مصوب  شورای فرهنگی زنان در  شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 12 /9/70

-همکاری درارائه طرح بررسی مسائل ومشکلات زنان کارگروتصویب‌نامه اجرای طرح «بررسی مسائل

   و مشکلات زنان کارگر»مصوب 13/12/70 شورای فرهنگی زنان  شورای عالی انقلاب فرهنگی

-همکاری درارائه سیاست‌های اشتغال زنان درجمهوری اسلامی مصوب 20/5/71 شورای عالی انقلاب فرهنگی

(به عنوان کارشناس حقوقی شورای فرهنگی اجتماعی زنان)

-ارائه مباحث متعدد دربازنگری و ارائه طرح‌های حقوقی چون مهریه به نرخ روز،ارث زنان،اجرت المثل زنان ،حضانت فرزند ، بازتعریف رجل سیاسی درقانون اساسی ، تامین اجتماعی زنان ومستمری فرزند و ...

-پژوهشگرطرح «بازنگری قانون مدنی»درپروژه بررسی قانون مدنی مرکزامورمشارکت زنان ریاست جمهوری

-کارشناسی درطرح‌هاولوایح مجلس شورای اسلامی ومرکزپژوهش‌های مجلس (دوره ششم مجلس ش. ا ) به تعداد 20 طرح

-کارشناسی برخی ازطرحهاولوایح مجلس شورای اسلامی –آزاد

-کارشناس حقوقی کمیته زنان وجوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام درحوزه زنان وکودکان و خانواده (از سال 1385) و عضو شورای کمیته .

-همکاری با سازمان حمایت از زنان و کودکان مهاجر و پناهنده  ( سازمان غیردولتی - حامی )

- مشارکت در تالیف کتاب حقوق کودکان ونوجوانان در جمهوری اسلامی ایران – جلد 2: مسائل اجتماعی ، اقتصادی کودکان 1392 برای سازمان بهزیستی ( پروژه بنیاد صدیقین)

مشارکت در تالیف کتاب خانواده سالم  ، بخش اول  - حقوق زن در خانواده) با همکاری  دفتر اموربانوان وزارت کشور ( سال 1384 )

_ مشارکت در تالیف کتاب تدابیر حقوقی کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت (1) مقاله ضرورت اصلاح قوانین زنان ، ناشر سازمان دفاع از قربانیان خشونت ( سال 1388 )

-انجام تحقیق بررسی یافته های پژوهشی خشونت مبتنی بر جنسیت ، سازمان دفاع از قربانیان خشونت ( ODVV  )

مشارکت در تالیف کتاب :گزارش وضعیت زنان در ایران ، مقاله حقوق زنان ایرانی ، توسط موسسه رحمان ، نشرنی   ( سال 1394 )

مدرس حقوق در کارگاه های آموزشی مهاجرین افغان در ایران و در افغانستان ( توسط  انجمن حامی)

*   ورود به دولت یازدهم در تاریخ 17/7/92 قرارداد از 12/8/92  تا پایان دولت یازدهم

- دریافت حکم مدیرکل دفتر امورمجلس و مشاوران دستگاههای اجرایی معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری

حکم انتصاب 12/8/92 به شماره 5159

- حکم سرپرست دفتر بررسی های  امورحقوقی معاونت امورزنان و خانواده به تاریخ 18/4/93 به شماره 41948

- حکم نماینده پارلمانی معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری  به تاریخ 26/9/1392 به شماره 6099

- حکم مشاور پارلمانی معاونت امورزنان و خانواده

- نماینده معاونت امورزنان و خانواده در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری مورخ 4/5/1393 به شماره 49099

- نماینده کمیته زنان مجمع تشخیص مصلحت نظام در معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری  مورخ 20/5/93 به شماره 2145-9457

- نماینده معاونت امورزنان و خانواده در مجمع تشخیص مصلحت نظام  و موافقت معاونت در پی نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام

- نماینده معاونت امورزنان و خانواده در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه  در تاریخ  10/9/92 با شماره 5707

- نماینده تام الاختیار معاونت امورزنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی به تاریخ 28/8/92 و شماره 5411

- نماینده معاونت امورزنان و خانواده جهت شرکت در جلسات لایحه امنیت زنان مستند به ماده 227 برنامه توسعه پنجم در وزارت کشور مورخ 13/5/1393 به شماره 51961

- حکم عضویت در شورای سیاستگزاری نخستین جشنواره ملی "زن ، خانواده و رسانه "29/4/95 به شماره 49207

 

سفرهای خارجی :

-سفر به کشورهای افریقایی (نیجریه – سنگال – کنیاوعربستان) – مطبوعاتی

-سفربه کشورعربستان – مطبوعاتی

-سفربه چین – شرکت درکنفرانس جهانی زنان – پکن 1995- مطبوعاتی

-سفربه اردن وسوریه – شرکت درسمینارزنان کارآفرین وارائه مقاله

-سفربه بحرین – مشاوروکارشناس حقوقی ( با همکاران دفتر بانوی اول )

-سفربه افغانستان 1383 – آموزش حقوق بشر و حقوق کودک

-سفربه افغانستان 1384 – آموزش حقوق بشر

-سفربه افغانستان 1384 – سخنرانی درسمینارقدرت وتصمیم‌گیری سیاسی زنان

-سفربه افغانستان سال 1388 و1390 سه مورد( موضوع اصلاح قوانین زنان و خانواده در افغانستان )

-سفر به ایتالیا – کشور واتیکان – با هیئت معاونت امورزنان و خانواده به مدت 5 روز ( اداری ) در موضوع شورای پاپی خانواده

- سفر به کشور ژاپن با هیئت معاونت امور زنان و خانواده به دعوت میزبانی ژاپنی به مدت 5 روز ( اداری )