اخبار بین الملل

ریاست ایران بر کارگروه اقتصادی بانوان «آیورا»/ برنامه‌های ایران برای این کارگروه چیست؟

ریاست ایران بر کارگروه اقتصادی بانوان «آیورا»/ برنامه‌های ایران برای این کارگروه چیست؟

 اهتمام بانوان ایران برای توانمندسازی زنان آیورا+ فیلم

اهتمام بانوان ایران برای توانمندسازی زنان آیورا+ فیلم

برگزاری نشست توانمندسازی اقتصادی بانوان اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در دانشگاه الزهرا

با حضور 19 نماینده از کشورهای عضو آیورا صورت گرفت؛برگزاری نشست توانمندسازی اقتصادی بانوان اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در دانشگاه الزهرا

1 - 10 of 94