اخبار بین الملل

نقش بی‌بدیل زنان ایرانی در آفرینش هنرهای جهانی

در کارگروه توانمندسازی اقتصادی بانوان آیورا مطرح شد؛نقش بی‌بدیل زنان ایرانی در آفرینش هنرهای جهانی

هفتمین نشست کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) برگزار شد

به میزبانی ایران؛هفتمین نشست کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) برگزار شد

زنان ایرانی در حوزه تعاملات اقتصادی مسیر رو به رشدی را طی کرده‌اند

دکتر خزعلی در نشست آیورا:زنان ایرانی در حوزه تعاملات اقتصادی مسیر رو به رشدی را طی کرده‌اند

11 - 20 of 94