شناسه خبر: 10808نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1398/5/2 10:35

آیین نامه کارگروه ملی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

آیین نامه کارگروه ملی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

(موضوع  بند ت ماده  80 برنامه ششم توسعه کشور  )

 

مقدمه:

رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار در دهة های اخیر، همراه با طیف وسیعی  از مسائل و مشکلات ناظر بر  موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سلامت و مهارتی، توجه بسیاری از سیاستگذاران و برنامه ریزان را به این گروه جمعیتی ، معطوف داشته است. در نظام بودجه ریزی و قانون گذاری کشور و در تدوین برنامه های پنج ساله توسعه، این گروه از زنان همواره مورد توجه بوده اند. اگرچه در سه برنامه اول توسعه ، توجه به آنان جزو سیاستهای اصلی نظام برنامه ریزی به شمار نمی آمد و عمدتاً به شکل حاشیه ای و تکمیلی در برنامه ها مورد ملاحظه قرار گرفته بودند ، اما از برنامه چهارم توسعه به بعد رویکرد حمایتی معطوف به این گروه از زنان قوت گرفت. در برنامه پنجم توسعه ، و در قالب ماده 230 " توجه به ابعاد معیشتی و اشتغال زنان سرپرست خانوار " به عنوان یکی از محورهای 14 گانه این ماده مورد تاکید واقع شد . ضمن این که این گروه از زنان همواره مورد توجه سازمانهایی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده و این سازمانها عمدتا با نگاه حمایتی، مسئولیت سازمانی خود را در این عرصه به انجام رسانده و در نظام بودجه بندی و برنامه ریزی خود، آنان را به عنوان یکی از اصلی ترین گروههای هدف در نظر می گرفتند. .به طوری که در سالهای اخیر تغییر رویکرد این سازمانها از حمایتی به توانمند سازی ، توانست اثرات درخور توجه و شایسته ای را در خروج از چرخة فقر برای این گروه از زنان رقم بزند و تعداد قابل توجهی از آنان را در دستیابی به اشتغال پایدار و توانمندی خروج از فقر و وابستگی یاری دهد. اما در حال حاضر ، سرعت رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار به دلایل مختلف جمعیت شناختی و اجتماعی نظیر افزایش مرگ و میر جاده ای مردان و همچنین بالا رفتن نرخ طلاق در سالهای اخیر، سرعت رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار متناسب با ارائه خدمات گوناگون حمایتی، آموزشی، مددکاری، بهداشتی و ... به این زنان نبوده و لاجرم طیف وسیعی از آنان هنوز نیازمند توجه می باشند. لذا ضرورت اقدامات دولتی به منظور توانمندسازی و خروج از چرخة فقر و نابسامانی های اجتماعی برای آنان بیش از پیش احساس می شود.

 اکنون در برنامه ششم توسعه کشور ، برای اولین بار موضوع "طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار" در بند ت ماده 80 مورد تصریح و تاکید قرار گرفته و مسئولیت تدوین و اجرای آن بر عهده  معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گذاشته شده است.  این در حالی است که مجلس شورای اسلامی نیز مساعدت و همکاری شایسته ای را در تخصیص بودجه در سال اول برنامه اعمال داشته است . در این راستا  معاونت امور زنان و خانواده نیز بنا بر مسئولیت قانونی و سازمانی خود اقدام به راه اندازی کارگروه ملی " طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار" ذیل بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه به شرح آیین نامه پیوست می نماید.

 

 • بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه کشور: تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط و تایید برنامه مذکور در هیات وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن

 

کلیات :

در تقسیم بندی های سازمانی ، زنان سرپرست خانوار به چهار دسته تقسیم می شوند :1. زنان همسرفوت کرده 2. زنان مطلقه 3. زنان دارای همسر که به هر دلیل مسئولیت تامین معاش خانواده آنها به عهده خودشان می باشد. ( دلایلی نظیر زندانی بودن همسر ، ازکار افتادگی ، معلولیت و ...) 4. دختران مجردی که به سن تجرد قطعی رسیده اند.

در این آیین نامه منظور از زنان سرپرست خانوار ، زنانی هستند که در طیف چهارگانه مذکور قرار داشته و نیازمند و متقاضی دریافت خدمات مبتنی بر توانمند سازی می باشند.

 

ماده 1- هدف از تشکیل کارگروه؛

 1. همکاری، هم افزایی و تشریک مساعی بخش دولتی و سازمانهای مردم نهاد به منظور توانمند سازی جامع زنان سرپرست خانوار در جهت اجرایی شدن بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه
 2. بازشناسی، بازبینی و اقدام در جهت رفع خلاها و کاستیهای سیاستها و برنامه های موجود دستگاهها در جهت کمک به مرتفع شدن مشکلات زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی در محورهای شش گانه اشتغال و کارآفرینی،اجتماعی و فرهنگی،  حقوقی، سلامت، اطلاعات و فناوری، رفاه و تامین اجتماعی
 3. تلاش در جهت توسعه اقدامات و  پوشش کامل زنان سرپرست خانوار نیازمند و متقاضی در ابعاد شش گانه و قرار گرفتن ذیل چتر طرح جامع توانمندسازی

   

   

1-1فعالیتهای اصلی کارگروه:

 1. تصویب آیین نامه اجرایی کارگروه
 2. تدوین برنامه اقدام و عمل جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به صورت سالانه جهت تایید در هیات وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی

 

ماده 2-معرفی  اجزاء کارگروه:

  الف) شورای هماهنگی 

        ب) کمیته های تخصصی

ماده 3- ترکیب و وظایف  شورای هماهنگی :

      3-الف) ترکیب شورای هماهنگی

 1. معاونت امور زنان و خانواده
 2.  سازمان برنامه و بودجه
 3. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 4. وزارت بهداشت
 5.  وزارت کشور
 6.  وزارت جهاد کشاورزی
 7. کمیته امداد امام خمینی
 8. سازمان بهزیستی
 9. کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی
 10. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
 11. فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی
 12. دو عضو غیردولتی متشکل از سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

ب-3) وظایف شورای هماهنگی:[1]

 1. تصویب برنامه اقدام و عمل و ابلاغ آن جهت اجرا به کمیته های شش گانه
 2. نظارت برفعالیت و پایش عملکرد کمیته های شش گانه

ماده 4- ترکیب و وظایف  کمیته های تخصصی:

4-الف) معرفی کمیته های تخصصی شش گانه :کمیته اشتغال و کارآفرینی – کمیته حقوقی- کمیته سلامت – کمیته آمار و فناوری – کمیته رفاه و تامین اجتماعی – کمیته اجتماعی/فرهنگی -

4-ب)دستگاههای مسئول در هر کمیته:

کمیته تخصصی

دستگاه مسئول

کمیته اشتغال و کارآفرینی

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

کمیته حقوقی

معاونت امور زنان  خانواده

کمیته سلامت

وزارت بهداشت

کمیته آمار و فناوری

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

کمیته مساعدتها، تامین اجتماعی و مسکن

کمیته امداد امام خمینی

کمیته اجتماعی/فرهنگی

سازمان بهزیستی

 

1-4-ب) وظیفه عمومی دستگاه مسئول در هر کمیته:

 • تنظیم، هماهنگی و برگزاری جلسات دوره ای
 • پیگیری مصوبات کمیته
 • تهیه وارسال گزارش جلسات به دبیرخانه شورای هماهنگی

 

   4-ج) ساختار کمیته ها:

1-4-ج) کمیته اشتغال و کارآفرینی: معاونت امور زنان و خانواده- سازمان بهزیستی- کمیته امداد امام خمینی(ره) - سازمان برنامه و بودجه– وزارت کشور-وزارت تعاون - سازمان آموزش فنی و حرفه ای- دفتر ساماندهی مشاغل خانگی- اداره کل توانمندسازی وزارتخانه - وزارت جهاد- کمیته امداد- بانک مرکزی- سازمان میراث فرهنگی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی- شهرداری تهران- بنیاد مستضعفان- سازمان تعاون روستایی – صدا و سیما- سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

 

دستگاه مسئول: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 

وظایف کمیته اشتغال و کارآفرینی:

توسعه فعالیت های اشتغال و کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار در راستای

الف) تکمیل و بهسازی اقدامات فعلی ب) توسعه اقدامات برای افراد جامانده

برنامه ریزی و هماهنگی جهت توسعه و گسترش اقدامات مترتب بر موضوعات :

آماده سازی شغلی

تامین مالی (صندوق های اعتباری خرد)

آموزش های مهارتی

اعطای تسهیلات

جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد فعال در موضوع کارآفرینی و اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

 

2-4-ج)کمیته حقوقی: معاونت امور زنان و خانواده- سازمان بهزیستی- کمیته امداد امام خمینی(ره) - سازمان برنامه و بودجه– وزارت کشور- وزارت دادگستری- معاونت حقوقی ریاست جمهوری- قوه قضاییه-رییس فراکسیون خانواده مجلس- سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

 

دستگاه مسئول: معاونت امور زنان  خانواده

وظایف کمیته حقوقی:

 1. آسیب شناسی و دستیابی به مشکلات زنان سرپرست خانوار در حیطه حقوقی و قضایی و ارائه راهکارهای عملی برای حمایت قانونی از آن
 2. انجام اقدامات زیربنایی و ساختاری در نظام حقوقی و قضایی کشور به منظور افزایش حمایتهای قانونی از زنان سرپرست خانوار
 3. ارتقاء آگاهی های حقوقی و قانونی زنان سرپرست خانوار به منظور استیفای حقوق شرعی و قانونی

 

3-4-ج)کمیته سلامت و بهداشت: معاونت امور زنان و خانواده- سازمان بهزیستی- کمیته امداد امام خمینی(ره) - سازمان برنامه و بودجه– وزارت کشور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

 

دستگاه مسئول: وزارت بهداشت

 

وظایف کمیته سلامت:

 1. توسعه اقدامات پیشگیرانه نسبت به شیوع بیماری های واگیردار و غیر واگیردار در زنان سرپرست خانوار
 2. توسعه اقدامات درمانی مرتبط با سلامت جسمی و روانی زنان سرپرست خانوار

 

4-4-ج)کمیته مساعدتها ، تامین اجتماعی و تامین مسکن: معاونت امور زنان و خانواده- سازمان بهزیستی- کمیته امداد امام خمینی(ره) - سازمان برنامه و بودجه– وزارت کشور -وزارت تعاون- وزارت راه و شهرسازی – سازمان تامین اجتماعی- سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

دستگاه مسئول: کمیته امداد امام خمینی(ره)

وظایف کمیته مساعدتها ، تامین اجتماعی و تامین مسکن:

 1. تقویت و توسعه بیمه های مرتبط با گروه هدف
 2. تقویت و توسعه خدمات مرتبط با مسکن زنان سرپرست خانوار اعم از بهسازی, ساخت و کمک ودیعه و اجاره
 3. تقویت و توسعه خدمات مرتبط با پرداخت مستمری

5-4-ج)کمیته توانمندسازی اجتماعی/فرهنگی: معاونت امور زنان و خانواده- سازمان بهزیستی- کمیته امداد امام خمینی(ره) - سازمان و بودجه– وزارت کشور- وزارت بهداشت- سازمان نظام روانشناسی- سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

 

دستگاه مسئول:سازمان بهزیستی

وظایف کمیته توانمندسازی اجتماعی/فرهنگی:

 1. گسترش آموزشهای مبتنی بر مهارت های زندگی(در راستای کاهش آسیب های اجتماعی)
 2. برنامه ریزی جهت توسعه و ارتقاء  توانایی های شخصیتی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر مشاوره
 3. ارتقاء توانمندی های علمی/آموزشی

 

 

   6-4-ج) کمیته آمار و فناوری: معاونت امور زنان و خانواده- سازمان بهزیستی- کمیته امداد امام خمینی(ره) - سازمان برنامه ریزی و بودجه– وزارت کشور-مرکز آمار-وزارت تعاون- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

 

دستگاه مسئول: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وظیفه کمیته آمار و فناوری : بررسی و طراحی نظام یکسان و هماهنگ جمع آوری اطلاعات در قالب پنجره واحد اطلاعات و خدمات ناظر بر زنان سرپرست خانوار

تبصره 1: به دلیل اهمیت حضور تعدادی از سازمانها و ماموریت ذاتی آنها نسبت به مسئولیت همه جانبه در رابطه با گروه هدف زنان سرپرست خانوار ، حضور6 عضو ثابت در تمامی کمیته های 6 گانه الزامی است . این اعضا عبارتند از :   

معاونت امور زنان و خانواده- سازمان بهزیستی- کمیته امداد امام خمینی(ره) - سازمان برنامه و بودجه– وزارت کشور- سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

 

تبصره 2: کمیته ها موظف به اجرایی سازی برنامه اقدام و عمل سالانه و ارائه گزارشهای دوره ای از عملکرد و پیگیری نتایج مصوبات به شورای هماهنگی کارگروه می باشند.

 

ماده 5: متناظر استانی کمیته های 6 گانه در استانداری ها تشکیل و گزارشات دوره ای استانها توسط وزارت کشور جمع آوری ، تجمیع و جهت بررسی در کمیته اصلی به معاونت امور زنان و خانواده ارسال می شود.

تبصره 1 : برش استانی برنامه های اقدام و عمل مصوب در شورای هماهنگی توسط کمیته ها تهیه و پس از تایید به استانداری های مخاطب ابلاغ می شود.

تبصره 2: استانداری مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه در استان و ارائه گزارش به وزارت کشور را بر عهده دارد.

 

ماده 6- اعتبار طرح:

 •  اعتبار این طرح با توجه به رقم تعیین شده در قانون بودجه سالانه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به دستگاه متولی(معاونت امور زنان و خانواده) ابلاغ می شود.
 • پیگیری جذب منابع اعتباری بند ت ماده 80 برنامه ششم توسعه توسط معاونت امور زنان و خانواده انجام می پذیرد.

 

ماده 7- رصد و پایش عملکرد کارگروه

الف) رصد و پایش فعالیت کمیته ها توسط شورای هماهنگی انجام شده و گزارش آن به صورت دوره ای هر سه ماه یک بار از کمیته ها دریافت شده و استمرار تخصیص منابع منوط به تایید حسن انجام فعالیت کارگروه در شورای هماهنگی می باشد.

ب) رصد و پایش عملکرد کلی کارگروه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت می گیرد.        

ماده 8-  این آیین نامه در 8 ماده و 4 تبصره در تاریخ 23/8/96 به تصویب شورای هماهنگی کارگروه ملی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار رسید.

 

 

 

 


[1] * انجام امور دبیرخانه ای شورا بر عهده معاونت امور زنان و خانواده می باشد.