شناسه خبر: 15345نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/8/29 11:07

بازدید از روستای حسن ابدال استان زنجان

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در جریان سفر به استان زنجان در روز پنجشنبه 27 آبان ماه 1400، در جمع مردم روستای حسن ابدال حاضر شد و به بررسی مشکلات و دغدغه های آنان پرداخت.