شناسه خبر: 15414نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/10/7 08:31

امضاء تفاهم نامه با دانشگاه جامع علمی و کاربردی