شناسه خبر: 15417نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/10/7 10:48

دیدار معاون رییس جمهور با اسقف اعظم ارامنه تهران