شناسه خبر: 15424نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/10/9 00:26

بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی1400