شناسه خبر: 15477نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/10/30 01:26

میترا شکرالهی

استان مازندران

روستای هارونکلا

حوزه فعالیت: مجتمع کشاورزی گل پونه

ایجاد اشتغال: 12 نفر