شناسه خبر: 15495نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/11/2 12:48

سمانه سنایی،ملیحه جهان‌آرا،زینب کشاورز، اسما مرتضایی‌راد به چند خیاط ماهر نیازمندیم