شناسه خبر: 15512نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/11/3 12:05

سیده زهرا فخرنبی البسه دستبافت و رودوزی های الحاقی

35 نفر برگزیده مسابقه کارآفرینی میدان در سال 99 کسب مقام اول کشوری در رقابت طراحی لباس و دوخت با الهام از منابع آثار فرهنگی استانی سال 93 کسب مقام اول در مسابقه ی طراحی سربندزنانه سال 91 کسب مقام اول کشوری در ارائه طرح کسب وکار سال 88 پژوهشگر برتر در زمینه ی تالیف کتب مرتبط با طراحی لباس