شناسه خبر: 15515نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/11/4 09:25

سفر استانی معاون رییس جمهور به فارس