شناسه خبر: 15523نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/11/10 09:21

ارتباط مردمی

 ارتباطات مردمی با دریافت ایده و ‌نظر، ‌‌شکایت‌و‌گزارش، ‌درخواست و حمایت‌های مردمی می‌کوشد تا با برقراری ارتباط پویا میان مردم‌و‌دولت و همچنین افزایش سطح دسترسی به مسئولان و کارگزاران‌دولت، با رویکرد حل مشکل و همفکری در برنامه‌ریزی‌ها؛ ‌زمینه مشارکت تمامی اقشار جامعه را عملی سازد.