شناسه خبر: 15523نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/11/10 09:21

ارتباط مردمی

 ارتباطات مردمی با دریافت ایده و ‌نظر، ‌‌شکایت و گزارش، ‌درخواست و حمایت‌های مردمی می‌کوشد تا با برقراری ارتباط پویا میان مردم و دولت و همچنین افزایش سطح دسترسی به مسئولان و کارگزاران دولت، با رویکرد حل مشکل و همفکری در برنامه ریزی‌ها؛ ‌زمینه مشارکت تمامی اقشار جامعه را عملی سازد.