شناسه خبر: 15581نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/12/16 22:53

دیدار برخی از نمایندگان عشایر فارس با معاون رئیس جمهور

تعدادی از نمایندگان عشایر فارس با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ دکتر خزعلی در این دیدار با تاکید بر نقش زنان عشایر در توسعه پایدار و لزوم توجه به آنان خصوصا توجه به نیازهای آموزشی و بهداشتی زنان با توجه به شرایط ویژه زیست آنان تاکید کرد.

 آقای قبادی در این دیدار اظهار داشت با وجود اینکه تعداد عشایر بین 7 تا 9 میلیون نفر می باشد، اما جایگاه مناسبی را در بخش های مختلف  تصمیم گیری ندارند وضرورت دارد بخشهای مختلف نسبت به داشتن نماینده عشایری در مجموعه خود اهتمام ویژه به خرج دهند.