شناسه خبر: 15598نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/12/16 23:50

خزعلی در شانزدهمین رویداد زنان، کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی:  شهرداری تهران در زمینه توجه به توانمندی زنان سرپرست خانوار پیشگام است

زنان سرپرست خانوار و تامین آنها و فراهم کردن زمینه‌ای که آنها بتوانند روی پای خود بایستند و با کرامت و عزت نفس زندگی کنند، برنامه جدی دولت در تمام استان‌ها است و شهرداری تهران نیز در این عرصه پیشگام است.


انسیه خزعلی یکشنبه 15 اسفند 1400 در شانزدهمین رویداد زنان، کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی؛ پیشران اقتصاد با تاکید بر این نکته که باید نقصها و چالش ها را در جامعه بیابیم و جامعه را از این سختی ها و مشکلات نجات دهیم، گفت: زنان سرپرست خانوار و تامین آنها و فراهم کردن زمینه ای که آنها بتوانند روی پای خود بایستند و با کرامت و عزت نفس زندگی کنند، برنامه جدی دولت در تمام استانها است و شهرداری تهران نیز در این عرصه پیشگام است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در همه استانها زنان در کسب و کارهای خرد و حتی کلان پیشرو هستند؛ در برخی استانها 40 درصد و در برخی دیگر در بخش هایی مانند صنایع دستی 100 درصد کار بر عهده زنان است.
وی با بیان اینکه ایجاد کار برای زنان چند ویژگی را در خانواده رشد می دهد، ادامه داد: نخست اینکه زن به عنوان محور کارآفرینی خانواده باعث گسترش فرهنگ کار در بین اعضای خانواده می شود و ویژگی دوم نیز به نشاط و سرزندگی که مادر در خانواده ایجاد می کند، مرتبط است.
خزعلی اضافه کرد: امروزه محور قدرت در جهان، توانمندی های اقتصادی با پشتوانه علمی و عنصر جمعیت است که این موارد با همت زنان به ثمر می نشیند و امیدواریم شاهد بالندگی جامعه با پیشگامی زنان باشیم.