شناسه خبر: 15606نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/12/17 09:53

سفر استانی معاون رییس جمهور به گلستان