شناسه خبر: 15649نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/12/28 19:24

دیدار معاون رئیس جمهور با بانوان فعال صلح طلب ساکن آمریکا


دکتر خزعلی، معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ،در تاریخ 18 مارس 2022 ، همزمان با حضور در نیویورک جهت شرکت در نشست 66 کمیسیون مقام زن، با گروهی از بانوان فعال صلح طلب دیدار کرد. 


دکتر انسیه خزعلی در این دیدار اظهار نمود: صلح را باید در جهان گسترش دهیم و ادیان را نیز باید در جهت صلح با هم متحد کرد. باید به کمک تمام زنانی که صلح را دوست دارند از تبعات جنگ و تحریم جلوگیری کنیم. در سه مسأله نیاز به اتحاد جهانی زنان احساس می شود : یکی حفظ محیط زیست،دیگری مبارزه با فساد و سوم نیاز به ایجاد صلح و جلوگیری از تبعات جنگ و تحریم است.
 تحریم ها بر وضعیت زنان و کودکان آثار نامطلوبی داشته است. تحریم کنندگان در قدرت قرار دارند و مانع از شنیده شدن صدای مخالفت دولتها با تحریم می شوند. لیکن صدای مردم که شما نمایندگان آنها هستید قطعا بیشتر شنیده می شود. از شما می خواهیم آثار منفی تحریم ها را با به کارگیری تابلوها، اعلانها و روشهایی که خود شناسایی می کنید، در سطح سازمان ملل به نمایش بگذارید. کشورهایی که خود صاحب سلاح هسته ای هستند و از آن استفاده می کنند؛ مانع از بهره برداری دیگر کشورها از استفاده صلح آمیز آن می شوند ،که این اصلا منصفانه نیست. 
 رأی هایی علیه ایران خریداری می شود که نشان دهنده آن است که موضوعات حقوق بشری دست مایه سیاست شده اند. 
در این دیدار زنان صلح طلب به فعالیتهای خود برای جلوگیری از آسیب دیدن زنان از جنگ و تحریم اشاره کردند و برخی از آثار مکتوب خود را به معاون رئیس جمهور هدیه دادند.