شناسه خبر: 15654نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/1/6 20:33

عبدالحمید دیالمه موقعیت زن در جامعه اسلامی؛ سخنرانی‌های شهید دکتر دیالمه درباره حضرت زهرا (ع)