شناسه خبر: 15661نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/1/9 21:28

مرکز خدمات جامع مشاوره مورد بازدید معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده قرار گرفت

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، مرکز جامع خدمات مشاوره به سازمان بهزیستی موسوم به1480 را مورد بازدید قرار داد.

دکتر خزعلی در این بازدید ضمن حضور در واحدهای مختلف این مرکز از سامانه مشاوره بهزیستی نیز به صورت برخط دیدن کرد و پیشنهادهایی به اداره کنندگان این سامانه و مرکز ارائه کرد.

 

معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده  را در این بازدید، فاطمه عباسی معاون توسعه پیشگیری و امور بانوان سازمان بهزیستی کشور، فاطمه موسوی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ، محسن فتاپور معاون توسعه و پیشگیری بهزیستی استان تهران و سید سعید آرام مدیر بهزیستی شهر تهران و مهرناز محمدیان مدیر روابط عمومی بهزیستی استان تهران همراهی  کردند.