شناسه خبر: 15678نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/1/18 16:04

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده: موفقیت های بانوان البرزی در بستر فناوری های نوین شایان توجه است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده دستاورد های بانوان در شرکت های فناور و دانش بنیان البرز در تولید و صادرات را شایان توجه عنوان کرد.

انیسه خزعلی در حاشیه بازدید از کارگاه های دانش بنیان تحت مدیریت بانوان مستقر در پارک علم‌ و فناوری البرز ، از اینکه در این مرکز شرکت های دانش بنیان توسط خانم ها یا به صورت خانوادگی اداره می شود  براز خرسندی کرد.

وی ضرورت حمایت از این بانوان که در بستر نوآوری ها تلاش وافری را به کار گرفته اند را مورد تاکید قرار داد. 

وی افزود: در این بازدید موفقیت های بسیار خوبی را شاهد بودیم زیرا این دانش بنیان ها با مدیریت بانوان بخشی از نیاز بازار را تامین کرده و حتی در مواردی  صادرات نیز داشته اند ، لذا نهاد ریاست جمهوری از این زنان کوشا در بحث فناوری های نوین حمایت خواهد کرد.

وی تصريح کرد: ما پشتیبانی های لازم را از این بانوان برعهده خواهیم داشت تا زمینه برای توسعه فعالیت های نوآورانه در جامعه مهيا شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به درخواست برخی دانش بنیان ها برای دریافت تسهیلات و بعضا تمدید مجوز فعالیت هایشان اظهار کرد: رفع اینگونه مشکلات را حتما پیگیری و مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 
وی افزود: یک سری مشکلات مطرح شده در جریان این بازدید نیز  مربوط به ضامن ها و وثیقه ها است که سعی می کنیم این مشکلات را به ویژه برای خانم های که سر پرست خانوار هستند برطرف کنیم.