شناسه خبر: 15691نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/1/11 15:45

سفر استانی معاون رییس جمهور به استان خراسان رضوی