شناسه خبر: 15750نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/2/29 20:56

برنامه منسجم دولت برای حمایت از زنان ناشر و نویسنده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از حمایت زنان ناشر و نویسنده از سوی دولت خبر داد.

دکتر انسیه خزعلی در بازدید از نمایشگاه کتاب تصریح کرد: دولت برنامه منسجمی برای حمایت از ناشران، نویسندگان و فعالان فرهنگی زن دارد تا بتوان فرصتی برای تقویت تعاملات فراهم کرد.
وی افزود: رویدادهای فرهنگی مانند نمایشگاه یکی از فرصت های حمایت از ناشران و ایجاد انگیزه برای فعالیت بیشتر است و  می تواند موجب تقویت تولیدات و توسعه فعالیت ها شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: چنین رویدادهایی زمینه ساز جلب خانواده ها به کتاب و کتابخوانی است و تداوم آن ها مورد تاکید است.
دکتر انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در طی بازدید از نمایشگاه کتاب با خانم جدلی، رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر دیدار و در خصوص شرایط زنان ناشر و مسائل این حوزه گفتگو کرد.