شناسه خبر: 15761نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/3/1 15:05

رونمایی از سایت جدید معاونت امور زنان و خانواده

 

پایگاه اینترنتی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از اواخر دولت یازدهم تا سال 1400 (حدود 5 سال) فاقد شرکت پشتیبانی فنی بوده و لذا با روی کار آمدن دولت جدید در سال 1400 امکان تغییرات فنی، گرافیکی و بهره‌گیری از بانک‌های اطلاعاتی موجود، با مشکلات عدیده روبرو بود.

به منظور توسعه این پایگاه اطلاع رسانی به پرتالی تعاملی و دوسویه و امکان بهره مندی از پشتیبانی فنی جهت رفع مشکلات احتمالی، این معاونت اقدام به راه اندازی پورتال جدید نموده است که پس از طی دوره آزمایشی از آن رونمایی خواهد شد.

با عنایت به اینکه در آغاز دولت یازدهم در سال 92، کلیه اطلاعات اخبار و گزارش‌های دولت‌های نهم و دهم از سایت خبری سه زبانه و چهار سایت جانبی معاونت حذف و امحا گردیده، به گونه‌ای که در معاونت هیچ آثاری از آن دوران  وجود ندارد؛ و با عنایت به شیوه اخلاقی دولت مردمی مبنی بر حفظ اطلاعات و آرشیو و نتیجه عملکرد دولت‌های گذشته و با توجه به اینکه سابقه تاریخی فعالیت زنان به بیش از 30 سال برمی‌گردد و محدود به 8 سال نیست، از کلیه کسانی که به اطلاعات، اسناد و اخبار مرتبط با دولت‌های قبل از دولت یازدهم دسترسی دارند، تقاضا می شود اسناد خود را به روابط عمومی این معاونت ارائه نمایند.

طبعاً جهت رعایت اخلاق و عدالت، پس از تکمیل اطلاعاتی که متعلق به تاریخ بیش از 30 ساله دوره های مختلف ریاست جمهوری است، مطالب مذکور در سایت بارگذاری خواهد شد. 

 با وجودی که این تصمیم به اطلاع مسئولان دولت قبل رسیده بود، معلوم نیست اعتراض به حذف آرشیو توسط برخی دولتمردان گذشته چه اهدافی را دنبال می کند، لذا همکاران گرامی در دولت قبل را به تقوی، رعایت انصاف و عدم کتمان اطلاعات دعوت می‌نماییم.

روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده