شناسه خبر: 15764نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/3/3 11:29

قول مساعد معاون رئیس‌جمهور برای حمایت طرح‌های حوزه بانوان خراسان‌جنوبی

دکتر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دیدار با استاندار خراسان‌جنوبی ضمن اذعان به توفیقات بانوان در خراسان‌جنوبی، ارتقای جایگاه زنان در کشور را از برنامه‌های دولت مردمی ذکر کرد.
وی برای سفر به خراسان‌جنوبی و حمایت از طرح‌های ویژه حوزه بانوان این استان قول مساعد داد.
جواد قناعت، استاندار خراسان‌جنوبی نیز در این دیدار ضمن تشریح مسائل خراسان‌جنوبی با اشاره به موفقیت‌های بانوان استان، توجه ویژه حوزه زنان و خانواده ریاست جمهوری را به ارتقای شرایط موجود مطالبه کرد.
وی با اشاره به توانمندی‌های بانوان عشایر استان، گفت: بانوان عشایر، سهم به‌سزایی در اشتغال و تولید خراسان‌جنوبی دارند.
وی ضمن دعوت از معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور برای سفر به استان خراسان‌جنوبی، افزود: این سفر با هدف آشنایی شما با توانمندی‌های زنان استان و نیز کمک به ارتقای جایگاه بانوان در تحکیم بنیان خانواده برنامه‌ریزی می‌شود.