شناسه خبر: 15772نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/3/6 20:11

توییت ‏معاون رئیس‌جمهور درباره سبک متفاوت نگرش به زن در مکتب جعفری

دکتر انسیه خزعلی، ‏معاو زنان رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده طی توییتی نوشت: اینکه امام صادق (ع) پاسخ برخی از احکام و مسائل را به همسرشان حمیده مصفا ارجاع داده و ایشان را وکیل خود و همچنین یکی از پنج وصی خود قرار داده بودند و اینکه در تقسیم حقوق مردم مدینه به ایشان و ام فروه مادر بزرگوارشان مسئولیت می‌دادند؛ بیانگر سبک متفاوت نگرش به زن در مکتب جعفری است.