شناسه خبر: 15801نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/3/17 10:00

نجمه کمالی مشاور امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست

با حکم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نجمه کمالی به عنوان مشاور امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط‌‌ زیست منصوب شد.

در حکمی از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست مشاور امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

در حکم علی حکم سلاجقه خطاب به نجمه کمالی آمده است: با‌ توجه به مراتب شایستگی و تجارب ارزنده سرکار عالی، به موجب این حکم به سمت مشاور امور زنان و خانواده منصوب می‌شوید.

امید است با‌ اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت‌محوری، روحیه‌انقلابی، مردم‌داری، پاکدستی و فساد‌ستیزی، قانون‌مداری، مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی و تعامل با سایر همکاران در تحقق اهداف سازمان مجدانه بکوشید.